[ ] Att. — stoich. 50 — c. 230 a.
1 [— — — — — — ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τ]εῖ βο[υλεῖ τοὺς προέ]-
[δρους οἳ ἂν λάχωσιν προεδρεύειν ἐν τῶι] δήμωι εἰ[ς τὴν ἐπιοῦσα]-
[ν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ αὐτῶν, γν]ώμην δὲ ξυμ[βάλλεσθαι τ]-
[ῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τῆι β]ουλεῖ, ἐπαινέσα[ι μὲν το]-
5 [ὺ]ς σιτώνας [τοὺς σιτωνήσαντας ἐπ․․․․]βίου ἄρχοντος καὶ στε[φ]-
ανῶσαι αὐτῶν ἕ[καστον χρυσῶι στεφάνωι] κατὰ τὸν νόμον φιλο[τι]-
μίας ἕνεκα τῆς πρ[ὸς τὸν δῆμον· εἶναι δὲ αὐτ]οις καὶ προεδρ[ίαν ἐ]-
μ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ [πόλις τίθησιν κα]ὶ τὸν ἀρχιτέκτο[να τὸ]-
ν ἀεὶ καθιστάμενον κατανέμει[ν αὐτοῖς] τὴν θέαν· ἐπαινέ[σαι δὲ]
10 καὶ τὸν γραμματέα αὐτῶν Χαιρέσ[τρατον κ]αὶ στεφ[α]ν[ῶσαι θαλλο]-
ῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφ[ισμα καὶ τὰ ὀνόματα τῶν σι]-
τωνῶν καὶ τοῦ γραμματέως αὐτῶν ἐν σ[τήληι λιθίνηι τὸν γραμμα]-
τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν καὶ στῆσαι [ἐν ἀγορᾶι οὗ τὸ ἄγαλμα τὸ Δ]-
ιός ἐστιν, τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ γενόμεν[ον εἰς τὴν ποίησιν τῆς στήλ]-
15 ης καὶ τὴν ἀναγραφὴν μερ[ί]σαι τὸν τ[αμίαν τῶν στρατιωτικῶν].
col. I.16     Ἀντιγονίδος
Χαίριππος Φιλίππου
     Λαμπτρεύς
   Δημητριάδος
20 [Ἐ]ρίωτος Δημοφίλου
    [Μελιτ]εύς
   [Ἐρεχθηΐδο]ς
col. II.16      Αἰγεῖδος
Δεινίας Δείνω[νο]ς
    Ἐρχιεύς
     Πανδιονίδος
20 Διοκλῆς Χαιρέου
     Παιανιεύς
     Λεωντίδος
col. III.16    [Ἀκαμαντίδος]
Ἱερο — —  — — —
     —  —  —
    [Οἰνηΐδος]
20 Αὐ — —  — — —
Search Help