Proxeny decree of Lamia for Damasias, son of Proxenos, of Aitolia. Marble stele with relief pediment.
[ ] Malis — Lamia — ca. 300-250 BC — ArchEph (1955) 81-84
1 ἀγαθᾶι τύχαι· Λαμιεῖς ἔδωσαν Δα-
μασίαι Προξένου Αἰτωλῶι προξενίαν
πολειτείαν καὶ ἀτέλειαν τὸν πάντα χρό-
νον καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆ-
5 ν καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ γῆς καὶ οἰκίας ἔγ-
κτησιν καὶ ἐπινομίαν καὶ αὐτοῖς κα-
ὶ ἐγγόνοις καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τοῖς ἄλλοις
δίδοται πάντα κατὰ τὸν νόμον, ἀρχό-
ντων Χαιρώνδα, Ἀμύντορος, Εὐπο-
10 λέμου, Εὐκλείδα, στραταγέοντος
Σειράκου, ἱππαρχέοντος Ἀντιγόνο-
υ, γραμματεύοντος Στράβα. ἔγγυοι
τᾶς προξενίας Ἀντίγονος Μυρμι-
δόνος, Ἀμύντωρ Ξενοδόκου.
Search Help