[ ] Ion. — Kolophon: Klaros, Sanct. of Apollo Klarios — 1st half 3rd c. BC — REG 112 (1999) 2-17,1 ll. 1-18
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
0 [ἐπαίνεσαι δὲ καὶ τοὶς δικάσταις καὶ στεφάνωσαι αὔτοις]
[ἐν τοῖς Διονυσίοις χρυσίω στεφάνω ὄττι] ἐδίκασ̣[σαν]
[ταὶς δίκαις, ταὶς δὲ καὶ διέλυσαν ὄρθως καὶ] δικαίως κα[ὶ]
[κὰτ τοὶς νόμοις (?) — — —ca․ 19-23— — —]ΙΟΙΣ· ὄππως δὲ
[τιμαθέωσιν (?) ἐν τοῖς χρόνοισι τοῖς ἐνν]όμοισι καὶ συν-
5 [τελέσθηι αὔτοισι τά τε κατὰ τὰν πολιτεία]ν καὶ προξενίαν,
[εἰσαγήσασθαι περὶ αὔτων τοὶς ἄρχον]τας τοὶς ἐπὶ ἰερέως
[— — —ca․ 22-24 — — —· δόμεν]αι δὲ καὶ ξένια τοῖς δι-
[κάσταις τὰ ἐκ τῶ νόμω καὶ (?) ἐπιμ]εληθῆναι τὸν ἐπιμήνιον
[—  —ca. 12—  —· ὄππως δὲ ἀναγο]ρευθέωσιν οἰ στέφανοι πὰ-
10 [ρ’ ἄμμιν ἐπιμεληθῆναι(?) τοὶς] δ̣ικασκόποις καὶ τὸν ἀγωνοθέ-
[ταν ἔπει κε συντελέσθηι τ]ὰ̣ Διονύσια· πρὸς δὲ Κολοφωνί-
[οις ἀποστέλλαι πρεσβεύ]ταν ὄττις ἀποκαταστάσει τε τοὶς
[δικάσταις καὶ ἀνάδοις τὸ] ψάφισμα ἀξιώσει τὸν δᾶμον τὸν
[Κολοφωνίων ποήσασθαι τ]ὰν ἀναγγελίαν τῶ στεφάνων ἔν τε τοῖς
15 [Κλαρίοις καὶ τοῖς Δι]ονυσίοις ἔπει κε τοὶς πρώτοις ἀγῶ-
[νας ἀ πόλις συντε]λ̣έηι καὶ τὸ ψάφισμα ἀναγράψαντες εἰ[ς]
[στάλλαν ἀναθέμε]ναι εἰς ἶρον ὄποι κε δέαται ἐπιτάδεον ἔμ-
[μεναι. πρέσβευς ἐχ]ειροτονήθη· Πύθεος Διονύτα.
Search Help