[ ] Att. — Athens — non-stoich. — ca. 300 BC — IG II² 1592 + frg.
See also:
IG II(2) 1592+ (Walbank):
frg. a.1 [— — — — Ἡρ]α̣κλ̣[έους ἐν Κυνοσάργει? τεμένη, πρῶτον τέμενος ὃ πρότερον] {²non-stoich 70-75?}²
[ἐμισθώσατο — — —]∶ Ἁλαιε∶ μισ∶ [— — — — — —∶ ἐγ∶]
[— — — — —∶ ἐγ∶] Ἑστιαῖος Λυ[— — —∶ — — —∶ δεύτερον τέμενος ὃ πρότερον ἐμισθώσατ]-
[ο — — —∶ Ἁλι]μού∶ μισ∶ Γνίφω[ν? — — —∶ ἐγ∶ — — —]-
5 [— — —∶ ἐγ∶ — — —] Διονυσοδώρ[ου∶ — — —∶ ἐγ∶ — — —∶ τρίτον τέμε]-
[νος ὃ πρότερον ἐμισθώσατ]ο Ἡρακλείδη[ς — — —∶ μισ∶ — — — — —]
[— — —∶ ἐ]γ∶ Καλλιάδης Αι[— — — —∶ τέταρτον τέμενος ὃ πρότερον ἐμισθώσα]-
[το — — — —κ]λέους∶ Ἀγγελ∶ μισ∶ Αν[— — —∶ ἐγ∶ — — —]
[— — — ∶ ἐγ∶ — — —]γ̣είτων Θεοπόμπου∶ Α[— — —∶ ἐγ∶ — — —]
10 [— — —∶ πέμ]πτον τέμενος Θεα̣[— — — ὃ πρότερον ἐμισθώσατο — — — — —]
[∶ μισ∶ — — — —∶ Α]ἰγιλι∶ ΧΗΗ𐅄ΔΔ∶ ἐγ∶ Δω[— — —∶ ἐγ∶ — — —]
[∶ ἐγ∶ — — —ο]υ̣∶ Αἰγιλι∶ ἐν Κυνοσ[άργει? — — — ὃ πρότερον ἐμισθώσ]-
[ατο — — — —∶] οἰκ∶ μισ∶ Χαριδη[μ— — — —∶ ἐγ∶ — — —]
[— — —∶ ἐγ∶ — — —]τίμου∶ Φρεαρ∶ [ἐν? — — — ὃ πρότε]-
15 [ρον ἐμισθώσατο — — —∶] ἐγ Μυρρι∶ μισ∶ Δ[— — —∶ ἐγ∶ — — — — —]
[— — —∶ — — —ε]ως τέμενο[ς ὃ πρότερον ἐμισθώσατο — — —]
[∶ μισ∶ — — —]μαχος Εὐθί[ου? — — —∶ — — —∶ ἐγ∶ — — —]
[— — — — — — — —]Ρ̣Υ̣[2-3]Ι̣Σ̣[— — — — — — — — — — — — — —]
18a                        lacuna
frg. b.19 [— — —∶]Δ𐅂𐅂∶ [ἐγ∶ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
20 [— — — ∶]ο̣του̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — —∶]μι∶ Αγ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — ∶ Α]ἰγιλι∶ [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — ]ε ἐπὶ το̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — ]ο[υ]∶ Φρε̣[αρ∶ — — — — — — — — — — — — — — —]
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us