[ ] Att. — Athens — 209/10 AD
1 [τῶν μεγί]στων κ̣[αὶ θειοτά]των Αὐτοκρ̣[ατόρων ∙Λ∙ Σεπτ ∙ Σεουήρου]
[Περτίνακος ∙] κ̣αὶ ∙ΜΑὐ∙ Ἀντω]ν̣ίνου 〚καὶ ∙ΠΣ[επτ∙ Γέτα〛 Σεβαστῶν]
[Αὐτοκρατ]όρων κα[ὶ τῆς ἱερ]ᾶς συνκλήτο[υ καὶ τοῦ Ῥωμαίων δήμου καὶ]
[τῆς ἐξ Ἀρείου] Πάγου βο[υλῆς κ]αὶ τῆς βουλῆς τῶΦ καὶ τοῦ Ἀθηναίων δήμου]
5 [ἐπ’ ἄρχοντ]ος Φλ̣ Δ̣[ιογένου Μ]αραθω̣νίου [— — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us