[ ] Att. — 103/2-97/6 AD — IG II² 2336 + frg.
See also:
IG II(2) 2336+ (Tracy):
1 ἀγαθῇ τύχῃ τῆς βουλῆς κ̣[αὶ το]ῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων· ὁ κεχειροτο<ν>[ημέν]ο̣ς ἐπὶ τὴν ἐξαποστο-
%⁸⁰λὴν τῆς Πυθαίδο̣ς καὶ τ̣ὰς ἀπ̣α̣ρχὰς τῆς πρώτης ἐν〚νεετη〛?ρ̣ί̣[δος Ἀμφικρ]ά̣της Ἐπιστράτου Πε-
ριθοίδης ἀνέγραψ[εν] τοὺς δόντας τῶν ἀρχόν〚των τὰς ἀπαρ〛χὰς [τ]ῶι Ἀπό̣[λλωνι] τ̣ῶι Πυθίωι κα-
%⁸⁰τὰ τὸ ψήφισμα [ὃ Ξε]νότιμος ἐγ Μυρρι[νο]ύ̣ττης εἶπεν. vacat
col. I.5 vvvvv οἵδε ἀπήρ̣ξαντο ἐπὶ Θεοκλέους
     ἄ[ρχον]τ̣ος {²⁸103/2 B.C.}²⁸ vacat
[στρα]τ̣[ηγ]ὸς ἐ̣[πὶ] τὰ ὅπλα 〚v Ἀμμώνιο〛ς
[vv 〚Δημητρίο]υ Ἀναφλύστ〛ιος                ΗΗ
[κῆρυξ βουλῆς τ]ῆς ἐξ Ἀρ̣είου πάγου
10 v Ἡ̣[— — — — — — — — — — — — — — —             Η]
ἄρχων [Θεοκλῆς — — — — — — — — — —             Η]
βασιλεὺς [— — — — — — — — — — — — —            Η]
πολέμαρχ[ος — — — — — — — — — — — —            Η]
[θεσ]μοθέτ̣[αι — — — — — — — — — —               Η]
15 Νικ̣[ίας — — — — — — — — — — — — —              Η]
〚Μειδ〛ίας [— — — — — — — — — — — —            Η]
Δωσίθεος [— — — — — — — — — — — — —            Η]
Διονύσιος Χ̣[— — — — — — — — — — —              Η]
Ἀπολλώνιος [— — — — — — — — — — —              Η]
20 ναύαρχος Κηφισ[— — — — — — — — — —             𐅄]
στρατηγὸς ἐπὶ τ[ὴν παρασκευὴν]
v τὴν ἐν ἄστει Ἰάσ[ων — — — — — —             𐅄]
ἐπιμελητὴς τ[οῦ ἐμ Πειραιεῖ λιμέ]-
%⁸⁰νος Δημέας Ἁ[λαιεὺς                          Η]
25 [ἐπιμελ]η̣τ̣ὴς [Δήλου]
[v Διοσκουρίδης — — — — — — — — — —            ΗΗ]
[ἐπιμελητὴς ἐμπορίου]
v Ι̣[— — — — — — — — — — — — — — —             ΗΗ]
γυμν[ασίαρχος εἰ]ς Δῆ[λον]
30 v Μητρόδωρ[ος Κυ]δαθηνα[ιεὺς                   Η]
ἀγορανόμοι [εἰ]ς Δῆλον
[Κιχη]σίας Σουνιεὺς                            [Η]
Ἑρμοκλῆς [— c.5 —]Ο̣[— — — — — —                Η]
ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱ̣[ερ]ῶν χρη-
35 %⁸⁰μάτων Θεότιμος Αἰξωνεὺς                       Η
Ξενοκλῆ〚ς〛 Ῥαμνούσιος                       Η
ἱερεὺς Ἀπόλλωνος ἐν Δή̣λωι
v Ἀμμώνιος <Π>αμβωτάδης                       Η
ἱερεὺς Ἀρτέμιδος ἐν νή〚․〛σωι {²⁶νήσωι}²⁶
40 v Ἀγαθοκλῆς v 〚Ἀγκυλῆ〛[θ]εν                Η
ἱερεὺς Ῥώμης Πυθίλαος [Σο]υνιεὺς              Η
ἱερεὺς Ἀ〚ν%⁸⁰ί%⁸⁰〛ου Τίμων Σκαμ[β]ωνίδης        𐅄
ἱερεὺς Σαράπιδος ἐν Δή<λ>[ωι Δ]ράκων           𐅄
ἱερεὺς ἁγνῆς θεοῦ Διόφ[αν]τ̣ος Μαρ〚αθ〛ώ〚․․〛 Η
45 κῆρυξ εἰς Δῆλον Γλαυκία[ς Κρι]ωεὺς             Η
ἱερεὺς Διὸς Κυνθίου Ζή[ν]ων 〚[Κ]ηφισιε〛ὺς    Η
ἱερεὺς Διονύσου vacat                          𐅄
            vacat
[οἵ]δ̣ε [ἀπέδωκαν τ]ὰς ἀπαρχὰς
50 [ἐπὶ Ἐχεκράτ]ους ἄρχοντος {²⁸102/1 B.C.}²⁸
[σ]τρατη̣[γὸς] ἐπὶ τὰ ὅπλα
Σαραπίω[ν Μ]ε̣λιτεὺς                           ΗΗ
ἄρχων Ἐχεκράτη̣[ς Τρινεμ]ε̣εὺς                  Η
           vacat
55 πολέμαρχος 〚Διότιμος ․〛 Μαραθώνιος           Η
       θεσμοθέται
Ἀριστώνυμος Ἐλευσίνιος                       Η
Θέων Ἐρχιεὺς                                  Η
Βάκχιος Ἀχαρνεὺς                             [Η]
60 [Ἀ]λκιβιάδης v Ποτάμιος                      [Η]
Παντακλῆς v Βερενικίδης                        Η
[Θ]εόπομπος Κεφ[αλῆθ]ε[ν]                      Η
            vacat
            vacat
65 [ἐπιμελητὴς Δήλου Θεόδο]τος Σουνιεὺς           ΗΗ
[ἐπιμελητὴς ἐμπορίου] ἐν Δήλωι
[— — — c.16 — — —]ς̣                            ΗΗ
[ἀγορανόμοι — c.6 —]ος Μαρ̣αθώνιος
[— — — c.16 — — —]ος                           ΗΗ
70 [ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱε]ρ̣ῶν χρημά[των]
[— — — c.20 — — —]μ̣όκριτος Ἀχαρ[νεὺ]ς         ΗΗ
[βασιλεὺς — — c.11 — —]ς Σουνιεὺς               Η
[ἱερεὺς Ῥώμης — — c.10 — —]ειος                Η
[γυμνασίαρχος εἰς τὸ ἐν Δήλωι γ]υμνάσιον
75 [— — less than c. 22 — —]                       Η
[ἱερεὺς Ἀπόλλωνος ἐν Δήλωι]
[— c.7 —]ί̣ων vv[— — — —                         Η]
[ὁ ἐπὶ τὴ]ν̣ τράπεζ[αν τὴν ἐν Δήλωι]
Καλλί[ας] vv Ἀθμον̣[εὺς                       ΗΗ]
80 ἱερεὺς Διο[νύ]σο̣υ Θεόδοτ[ος — — —              𐅄]
ἱερεὺς Ἀνίο̣[υ Σ]αραπίων Αἰγ̣[ιλιεὺς            𐅄]
ἱερεὺς Ἀρτέμ[ιδο]ς ἐν νήσ<ω>[ι]
Θεόμνηστος [Κυδα]θηναιεὺ[ς                     Η]
ἱερεὺς Σαράπιδος Α[— c.4 —]η̣ς Θορίκ[ιος        𐅄]
85 ἱερεὺς ἁγνῆς θεοῦ Θεα[— c.6 —] Ἀ̣γγ̣[ελῆθεν     Η]
ἱερεὺς Διὸς Κυνθίου Δημήτ[ριος — — —           Η]
ἐπιμελητὴς τοῦ ἐμ Πειρα[ιεῖ λιμένος]
Βύττακος v Λα̣μπτρ̣ε[ὺς                          Η]
στρατηγὸ<ς> ἐπὶ [τ]ὴν παρασ[κευὴ]ν τὴν ἐν ἄστει
90 Τιμοῦχος v Ῥαμνούσι[ος]                       𐅄
ναύ̣αρχος Πύθων v Μελιτεὺς                      𐅄
κῆρυξ εἰς Δῆλον Φίλων Παιανιεὺς                Η
οἵδε ἀπέδωκαν τὰς ἀπ̣αρχὰς ἐπὶ Μηδείου {²⁸101/0 B.C.}²⁸
στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα Ἀπο[λλό]δωρος Δ̣[—c.7— ΗΗ]
95 [ἄρ]χ̣ω̣ν Μ̣ή̣δ̣[ειος Πειραιεὺς                      Η]
[βασιλεὺς Ἡ]ρ̣ό̣δο̣τ̣[ο]ς Προβα[λίσιος             Η]
[πολέμαρχ]ος Ἀντίπατρος Κυδα[θηναιεὺς          Η]
         θεσμοθέται
[— c.5 —]ος Εὐ̣[ω]νυμε̣ὺς                        [Η]
100 Ἀρτεμίδωρος Βερ̣ε̣νικίδης                       [Η]
Φυλότιμος Κικυννεὺς                            [Η]
Ἀ〚π〛ολλωνίδης Λακιάδ[η]ς                    [Η]
Πόπλιος Ἁλαιεὺς                                Η
κῆρυξ Ἀρεοπαγιτῶν Θεόχαρις ἐκ Κεραμέων̣        [Η]
105 στρατηγὸς ἐπὶ τὴν παρασκευὴν
Διονυσογένης Ἀνα[γ]υ̣ράσιος                   <𐅄>
ἐπιμελ<η>τὴς Πε̣[ιραιέ]ως
Κηφισόδωρος Αἰ[ξων]ε̣ὺς                         Η
ἐπιμελητὴς Δή̣[λου]
110 Καλλίστρατ[ος — c.4 —]εὺς                     ΗΗ
ἐπιμελητὴ[ς ἐμ]πορίο[υ]
Ἀριστίων v [ἐ]ξ Οἴου                          ΗΗ
     ἀγορανόμοι
[— c.4 —]ιος ἐκ Κερα〚μέω〛ν, Ἀλέξαν̣δρος      ΗΗ
115      ἐπὶ τ<ὰ> ἱερὰ
Δει̣νίας Παλληνεὺς                              Η
Φιλήμων                                        Η
γυμνασίαρχο̣ς εἰς {ις} Δῆ̣[λ]ον
Διονυσόδωρος Δειρ̣[αδιώτη]ς                     Η
120 κῆρυξ εἰς Δῆλον
Μύρων Λευκονοεὺς                               Η̣
ἱερεὺς Ἀπόλλωνος ἐν Δήλωι
Ἀντ̣ικράτης Ἐπικηφίσιος                       [Η]
ἱερεὺς Ἀρτέμιδος [ἐ]ν νήσωι
125 [Φ]ιλοκλῆς [Κολωνῆθ]εν                          Η
[ἱερ]εὺς Διο̣[νύσου]
Ἀ̣σκληπιά[δης Ἁλαι]εὺ̣ς                         𐅄
ἱερεὺς Ῥώμης
Δημ<ή>τρι<ο>ς Αἰ<ξ>ω[νεὺ]ς                     Η
130 ἱερεὺς Ἀνίου Νυμφόδωρος                       𐅄
〚v ἐκ Κεραμέων                                       〛
ἱερεὺς ἁγνῆς θεοῦ ἐν Δήλωι
Ἀριστόνους Πρωτάρχου Σφήττιος                 [Η]
ἱερεὺς Σαράπιδος ἐν Δήλ[ωι]
135 Θεόβιος Διονυσίου Ἀχ〚αρνεὺ〛ς               <Η>
       vacat
οἵδε ἀπέδωκαν τὰς ἀπαρχὰς
ἐπὶ Θεοδοσίου ἄρ̣χ̣οντ̣ο̣[ς] {²⁸100/99 B.C.}²⁸
στρατηγὸς ἐπὶ τ[ὰ ὅπλα]
140 Ἑστιαῖος [Θε]ο̣χ̣άριδος ἐκ Κεραμέων             ΗΗ
ἐπιμε̣λ̣ητὴς Δήλου
Σ̣αρ̣[α]πίων Μελιτεὺς                           ΗΗ
κῆρυξ εἰς Δῆλον
Φιλομηλείδας Κυδαθη[να]ιεὺς                    Η
145 ἐπιμελητὴς τοῦ ἐν Πειραιεῖ
λιμένος Διονύσιος Παλληνεὺς                    Η
ναύαρχος Θέων Παιονίδης                        𐅄
ἱερεὺς Ἀπόλλων[ος] ἐν Δήλωι
Δημήτριος Δημ[ητρί]ο̣υ
150 Ἀ〚ν〛αφλύσ[τιος                               Η]
          vacat (0.028 m.)
col. II.150 [κῆρυξ β]ουλῆς τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου
[— c.7 —]ί̣στρατος Σφήττιος                      Η
[ἄρ]χω[ν Θε]οδόσ[ιο]ς Λακιάδης                  Η
[β]ασιλε[ὺ]ς Καλλίμα̣χος Λευκονοεὺς              Η
[π]ολέμα[ρ]χος Σωσιγ̣έν̣ης Ἐλαιούσιος            Η
155 θεσμοθέ[ται] Τιμόθεος Κ[ηφι]σιεὺς              Η
Δωσίθεος [ἐ]γ̣ Μυρρινού[τ]τ̣ης                   Η
Μένανδρος Παιανιεὺς                            Η
Σῶσος Φλυε̣ὺς                                   Η
Ξενοκλῆς Ῥαμνούσιος                           Η
160 Λαφά〚ης ․〛 Σουνιεὺς                          Η
              vacat
οἵδε ἀπέδωκαν τ̣ὰς ἀπαρχὰς
ἐπὶ Προκλέου̣[ς ἄ]ρ̣χοντος {²⁸99/8 B.C.}²⁸
vvvv στ̣[ρατηγὸς] ἐπὶ τὰ ὅπλα
165 [Μήδειος Μηδείου] Πειραιεὺς                    ΗΗ
[ναύαρχος — c.5 — Εὐ]ωνυμεὺς                    𐅄
[ἄρχων Προκλῆς — — — —]                         Η
[βασιλεὺς — — — — — — — — —]                    Η
[πολέμαρχος — — — — — — — — —]                  Η
170 [θεσμοθέται — — — — — — — — —]                  Η
[— c.6 —]ΣΟ[— — — — —]                          Η
[․c.3․]ων v Φλυεὺ[ς                               Η]
[․c.4․]κράτης Χολα[ργεὺς                          Η]
[․c.4․]λ̣ης Θριάσιος                              [Η]
175 Ν̣α̣υ̣[σί]στρατος Ἐροιά[δης                      Η]
ἐμπ̣[ο]ρ̣ίου ἐπιμελητὴς
v Ἀρχίας Διογένου Ἀνα[φλύστιος              ΗΗ]
στρατηγὸς ἐπὶ τ[ὴν παρασκευὴν]
Διονύσιος Δημη[τρίου Αἰξ]ων[εὺς                𐅄]
180 〚κῆρυξ βουλῆς τῆς ἐξ Ἀρείο[υ πά]γο〛υ
vv Ἀθηνόδωρος Ἀθηνο̣γένου Α̣[ἰξ]ωνεὺς         [Η]
<ἀ>γωνοθέτης Π̣αναθηνα̣ί̣ων
vv 〚Μήδειος〛 Μηδείο̣υ Πειραιεὺς             ΗΗ𐅄
ἐπὶ τὴν δημοσί̣αν τράπεζαν τὴ̣ν ἐν Δήλωι
185 vv 〚Μήδειο̣[ς〛 Μ]ηδείου Πειραιεὺς̣            ΗΗ
ἀγωνοθέτ[ης Δ]ηλίων
vv 〚Μήδειος〛 [Μηδείο]υ Πειραιεὺς           ΗΗ𐅄
ἐπιμελητὴ[ς Δήλου]
vv 〚Μήδειος〛 Μ̣ηδ[είου 〚․․․․]․․5․․〛        ΗΗ
190 κῆρ̣υξ βουλῆς τῆς ἐξ Ἀρε[ίου π]άγου̣
v Πύρρος Πύρρ<ο>υ Λαμπ〚τρε〛ὺ[ς]             [Η]
ἄρχων Ἀργεῖος Ἀργεί〚ου Τρικορύσιο〛ς       [Η]
βασιλεὺς Ἀρχωνίδης Ναυκράτου ἐκ Κεραμέω[ν     Η]
πολέμαρχος Ἀ̣ριστίων Εὐδόξου Μελιτεὺς          Η
195 θ̣[εσμοθ]έται Ἀπο[λλ]ώνιος Νικάνδρου Κυθήρριος Η
Σκαμά[ν]δ̣ρ̣[ιος Ὀλ]υ̣μπίχου Ἀφιδναῖος          Η
Φιλέας Ἐ[φόρου] Πτελεάσιος                    Η
Φιλίων Φ[ιλίων]ος Ἐλευσίνιος                  Η
Βούλων Λ[εωστ]ρ̣άτου Παλληνεὺς                  Η
200 Λακρατείδη[ς Σωστ]ρ̣άτου Ἰκαριεὺς              Η
ἐπιμελητὴ[ς Δήλου]
v 〚Πολύκλειτο[ς〛? Ἀλεξάνδρου Φλυ]εὺς        ΗΗ
v ἐπὶ τὰ ἱερὰ Θεό[χαρις Ἑστιαίου ἐκ Κερα]μέων Η
οἵδε ἀπέδωκ[αν τὰς ἀπαρχὰς ἐπὶ]
205          Ἀργείου ἄρχ̣ο̣ντος {²⁸98/7 B.C.}²⁸
vv στρατηγὸς̣ [ἐπὶ τὰ ὅπλα]
[Σ]αραπίων Σαρα[πίωνος Μελιτ]εὺς              ΗΗ𐅄
[vv ἀ]γωνοθέτης Ἐλ[ευσινίων]
Σαρα̣πί̣ω̣ν Σαραπ[ίωνος Μελιτεὺς]                ΗΗ
210 vv ἀγων̣[οθέτ]ης Δια̣[σίων]
Σαραπίων̣ [Σαρα]πί[ωνος Μελιτεὺς]          ΗΗ〚․〛
vv ἀγωνοθέτη̣[ς] Πα̣[ναθηναίων]
[Σαρ]απίων Σαραπ̣[ίωνος Μελιτεὺς            ΗΗ]𐅄
[vv ἀγ]ωνοθέτης Δηλί̣[ων]
215 [Σαραπί]ων Σαραπί[ωνος Μελιτεὺς               ΗΗ𐅄]
[vv στρατηγὸ]ς ἐπ[ὶ τὴν παρασκευὴν]
[— — c.9 — —]ς Διο[— — — — — —                  𐅄]
[v ἐπὶ τὰ ἱερὰ] Διοφά[ντος Ἀριστοκλέους Μαραθώνιος Η]
ἱερεὺς ἁγνῆ[ς] Ἀφρ̣οδ[ίτης ἐν Δήλωι]
220 Θεόβιο[ς] Διον[υ]σίου Ἀ[χαρνεὺς               Η]
[ἐπιμελ]ητ[ὴς] Πειραι̣[έως]
[— c.5 —]ω̣[1-2]θ̣εος Χ[— — — — — —               Η]
[στρατηγ]ὸ̣ς ἐπὶ τὸ ναυ̣[τικὸν]
[v Χαρία]ς Χαρίου Αἰθαλίδης                    [𐅄]
225 [ἐπὶ — — 7-8 — —] ἄρχοντος ἀγορανόμος εἰς Δῆλον
[— — c.9 — — Ξ]υ̣πεταιὼν                         Η
[— — c.10 — — Δη]μ̣[ήτ]ριος Θεοδοσίου Λακιάδης   Η
[— — c.10 — — Λ]εώσ[τρα]τ̣ος Φιλοκράτου Φυλάσιος Η
[vv ἐπιμε]λητὴ[ς] Δήλου                       〚․․〛
230 [Ἀριστίων] Σωκράτου ἐ[ξ Οἴ]ου                 ΗΗ
[vv ἱερεὺ]ς̣ Ἀπόλλων[ο]ς ἐν Δήλωι              〚․〛
[— — c.8 — —]νος ἐξ Οἴ[ο]υ                      Η
[v ἐπὶ τὴν φυλακὴν] τῶν [ἱε]ρ̣ῶν χρημάτων
[Λυσίμαχος Ἀριστείδου] Ἑ̣[στιαι]όθεν           Η
235 [Χαρίας Χαρίου] Αἰθαλίδη[ς]                     Η
[vv ἐπιμελ]η̣τὴς Πε[ιραιέ]ως
〚— — c.9 — —〛 [— — c.7 — —]ης                 Η
ἱερεὺ̣[ς ἁγνῆς Ἀφροδίτη]ς ἐν Δήλωι
vv Γάι[ος Γαίου Ἀχαρνεὺ]ς                     Η
240 ἐπὶ Προ̣κλ[έους ἄρχοντος ἱερε]ὺ̣ς Ἀπόλλωνος
ἐν Δήλωι Π[ρωτ]ο̣γένη[ς Φ]ιλάδης                Η
ἱερεὺς Διὸς Κυν[θίου ἐ]ν Δήλῳ
Θεόβιος Διονυσ[ίου] Ἀχαρνεὺς                 <Η>
ἱερεὺς Ἀ̣ρτέμι̣[δο]ς ἐν νήσωι
245 Μαρσύας Μαρσύο[υ Με]λιτεὺς                    [Η]
κῆρυξ βουλῆς τῆς ἐξ [Ἀρεί]ο̣υ πάγου
Ἀνδρέας Ἀνδρέου̣ [Πειραιεὺς]                   Η
[ἄρ]χω̣ν Ἡ̣[ρ]άκλειτος Ἡρ̣[— c.7 —] Σφήττιος     Η
βα[σιλεὺς] Ἀρίστων Π̣[αντακ]λέους Γαργήττιος   Η
250 πολ[έμαρχ]ο̣ς Ἀντικράτ̣[ης Φιλίσκο]υ Ἐπικηφίσιος Η
         [θεσμ]ο̣θ̣[έται]
Νικόνομ̣[ος — c.7 — ἐκ] Κηδῶν                   Η
Διογένης [c.4 Κυδαθ]ηναιεὺ̣ς                    Η
Δημήτριος Δ[— c.6 — Παι]ονί[δη]ς               Η
255 Κλειτόμαχος [— c.7 —] Φλυεὺς                   Η̣
Ζήνων Ἀρ̣ίσ[τωνος Μ]αραθώνιος                  Η
Ἀργείος Ἀ[σκλαπίωνος Ἀτ]ηνεὺς                Η
στρατηγὸς ἐπὶ̣ [τὰ ὅπλ]α Πύρρος Πύρρου Λαμπτρεὺς ΗΗ
v στρατηγὸς ἐπὶ τὸ ναυτικὸν
260 Ἀρχίας Διογένου̣ [Ἀνα]φλύστιος                 𐅄
ἱερεὺς v Σαράπ̣[ιδος ἐν] Δήλ̣ωι̣
vvv Εὐκ[τ]ί̣μ̣ε[νος Εὐδή]μου Εἰτεαῖος
στρατηγὸς [ἐπὶ τὴν πα]ρ̣ασκευὴν τὴν ἐν ἄστει
Ἀγαθοκλῆς Σω[σ]ικρά[το]υ̣ Ο̣ἰναῖος               𐅄
265       ἱερεὺς Ῥώμης
Δημήτριος Ἀσκλ̣ηπίδου Ἁλαιεὺ̣ς                 Η
vv στ̣ρ̣ατηγὸ[ς] ἐπὶ τὸ ναυτικὸν̣
v Ἀρχ̣[ίας] Ἀ̣ρ̣χ̣εστράτου Κυδαθηναιεὺς          𐅄̣
γυμ̣ν̣α[σίαρ]χος εἰς τὸ ἐν Δήλωι γυμνάσιον
270 Δάμων̣ [Ἰκ]αριεὺς                              Η
〚ὁ〛 ἐπὶ τὴν δ[η]μοσίαν τρά̣πεζαν τὴν       〚․3 1/2․〛
[ἐν] Δ̣ήλωι Πύ̣[ρρ]ος Πύρρου Λ̣αμπτρεὺς            ΗΗ
   vacat (0.062 m.)
Search Help