[ ] Att. — 345/4 BC — IG II² 219
See also:
IG II(2) 219.3-8 (5 fin. Hansen):
3 [ἐ]π’ Εὐβόλ[ου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς ․․․․ίδος ὀ]-
[γδ]όης πρ[υτανείας, ἧι ․․․․ξενος Ι․․5․․]
5 [․․] ἐξ Οἴο[υ ἐγραμμάτευε· μιᾶι καὶ εἰκοστ]-
[ῆι] τ[ῆς] πρ[υτανείας· τῶν προέδρων ἐπεψήφ]-
[ιζ]εν Διο[․․․․․․․․19․․․․․․․․․· ἔδοξεν]
[τῆι β]ουλ[ῆι καὶ τῶι δήμωι· ․․․․․12․․․․․]
Search Help
Contact Us