[ ] Att. — mid-2nd c. AD — IG II² 1075+2291c
IG III 55 + IG II(2) 1075+2291c+ (Graindor, Geagan):
frg. a IG II(2) 2291c:
                      vac.
1 [— — — — — — — — — —] Λακεδαιμο[ν — — — — — — — —]
[— — — — — — — — ἀπο]ικίαν ἀγαγό[ντ — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —] γῆν Ἀττική[ν — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —] Ἁδριανὸς [— — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — — —]ος μόνου [— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —] ἰδίαι προ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]ειν [— — — — — — — — — — — —]
frg. b IG III 55:
1 [— — — — — — π]ᾶ̣σ̣ι̣ν̣ φανερὰ̣ς̣ ․․․․[— — — — — — — — —]
[— — — — — — —]ν τῶν χ̣ειμ̣άρρων τὴ̣ν̣ [— — — — — — — —]
[— — — — — — αὔ]ξ̣η̣σ̣ιν τῶν ποτά̣μ̣ω̣ν εἰς [— — — — — —]
[— — — — — — —]ν ἐχαρίσατο πρὸς ὑ̣π̣․․․[— — — — — —]
5 [— — — — — — —] ἐ̣πη̣ρτημένω̣ν̣ κ̣ινδ̣ύν̣[ω]ν̣ [— — — — —]
[— — — — —] καὶ νομίζομεν καὶ ․ο[— — — — — — — — —]
[— — — — — τ]οῖς ὁρίοις τοῖς ἡμετέ̣[ροις — — — — — —]
[— — — — —] τῶι αὐτοῦ ἐπιτρόπωι ἐ̣πι̣․․[— — — — — —]
[— — — —] καὶ ὁ̣δ̣ὸν ἄλλην γεν̣έ̣σ̣θ̣α̣ι̣ ․․․[— — — — — — —]
10 [— — —] ὅθεν πολλὰ κ[α]ὶ χρή[σ]ιμα̣ ․․․[— — — — — —]
[— — — συν]έδριον παρ’ ἡμε[ῖ]ν̣ ενο․ι․ε․․․[— — — — —]
[— — — ψ]ηφισαμένης [κ]α̣ὶ αὐτὸς ․․6․․․[— — — — — —]
[τοὺς πολ]ίτας ἡμῶν Κλαύδι[ό]ν τε Ἄττα̣λ[ο]ν ․․[— —]
          ∙ Κλ ∙ Πείσωνα̣ Τερτυλλεῖνο̣ν̣
15 [ἀκηκ]όαμεν ἐν τε τοῖς ἄλλ[οι]ς ․․․․10․․․․[— — — —]
[τοῖς τ]ῆς πόλεως ὅροις τούς τε κα̣ρ̣π[οὺς — — — — —]
[— — —]η̣κεν, καθάπερ καὶ τὰ τῶν ἰδιωτῶν χω[ρία — —]
[— — —]ς ἐκ τῶν αὐτοῦ χωρίων παρέχ̣ε̣ι̣ τ̣ῆ̣ι̣ π[ό]λ̣[ει — — — — — —]
[— — —]κ̣εκτημένοις οἴκου μεγάλα̣ ․․[— — — — — — — —]
20 [— — —]ο̣ς̣ τὴν οἰ̣κ̣ε̣ί̣α̣ν̣ θ̣ρ̣ι̣[— — — — — — — — — — — —]
frg. c IG II(2) 1075:
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — α]ὐ̣τῶι συμ-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — παρα]μ̣υθούμενος
[— — — — — — — — — — — — — — — — —] ἀφῖ̣κτο ἔδωκεν ἐπιδη-
[μήσας ἀξιώσασιν ἡμῖν? χρῆσθαι τ]οῖς παλαιοῖς τῆς πόλε-
5 [ως νόμοις — — — — — — — — — — — — —]ενσιαι κεινουμένων
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]σ̣ε̣ν μηδένα ἀλλάττειν
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]ν τὸν̣ π̣ρ̣ύτανιν ἡ̣μῶν
[— — — — — — — — — — — — — — —] ἱδρύσατο, τὴν δὲ ἱεροσύ-
[νην — — — — — — — — — — — — — — στε]φανηφορεῖν ἀεὶ καὶ
10 [— — — — — — — — — — — — — — — δ]ό̣γματα μεγίστην καὶ τὰ
[— — — — — — — — — — — — — — — το]ῦ̣το δόξης τὸν πολίτην
[— — — — — — — — — — — — — — — —]ε Ἀθηναίων κ̣α̣ὶ ․․․ε
[— — — — — — — — — — — — — — — —] εἰς αὐτὴν ἡ πόλις ἡγεῖ-
[ται — — — — — — — — — — — — — — —] θ̣εοῖς εὐ̣χ̣ό̣με̣θα πᾶσι
15 [— — — — — — — — αὐτῶι καὶ σύμ]παντι αὐτοῦ οἴκωι· καὶ
[ἐπιμελείσθω — — τῆς ἀναθέσεως τῆ]ς̣ στήλης Κλ. Ἄτταλος
[— — — — — — — — — — — τοῦ Διὸς το]ῦ̣ Ἐλευθερίου καὶ πρὸ
[— — — — — — — — — — — — — — — — καὶ] τ̣οῦ Διὸς τοῦ Πανδή-
[μου — — — — — — — — — — — — — — — — — π]ό̣λεως·
frg. d Agora I 155:
1 [— — —]ειδη̣ δε[— — — — — —]
[— — —] ἔχουσ[ι — — — — —]
[— — — —] π̣όλεις εὐ̣δ̣[— — —]
[— — — — Ὀ]λ̣υμπίου [— — —]
5 [— — — — ἡ π]ό̣λ̣ις [— — — —]
frg. e Agora I 1267:
1 [․․․]ι̣ν[— — — — — — — — — —]
[․․]δ̣ι̣ος Α[— — — — — — Τραι]-
α̣νοῦ Ἁδριαν[οῦ Σεβαστοῦ — —]
αρι Ἀθήνηισ[ιν — — — — — —]
Search Help
Contact Us