[ ] Att. — 157/60 AD — IG II² 1790+
Agora 15.427 [IG II(2) 1790] + Agora 15.400b (Traill):
col. I.1 [Μελιτεῖς]
 lacuna
[— — — — —]όδοτος
[Γν?]αϊ ∙ Πολλίων
[— — — —]του
5 [— — — — —]
[— — — — —]οκλέου
[— — — — —]ς
[— — — — —]λίου
[— — — — —]
10 [— — — — —]άνου
[— — — — —]
[— — — —]ν Ἑρμείου
[— — — —] Διονυσίου
[— — — —]ρου
15 [— — — — — — —]σο[υ]
[— — — — — — —] vacat
Σ̣τ̣α̣[— — — — — — —]
Στράτων [— — — — —]
  vacat
20   vacat
  vacat
col. II lacuna
22 Σκρε[ιβώνιος]
Δημ[λ]φ[ά]νης?
Φιλο[— — —]
25    Αἰξωνε[ῖ]ς
Ἀφροδείσι[ος]
Ἀντί[γ]ον[ος ․․․․]ίδου
Ὕλλος
   Πι[θεῖ]ς
30 Ζωΐλος Σέξστου
Μάγν[ος] Σέξστου
  Ἐπιει[κίδαι]
[․․6․․․]κο[— — —]
33a   vacat
  vacat
34 [ί]σιτοι
35 κῆρυξ βουλῆς καὶ
   δή[μ]ου Ἑ[ρ][ν]
Ε[ὔ]δημος Ἑρεν
Ἀπ̣ο[λλω]νί[ον Ἕρμ]
Νούμμιος Ἱερο[φ]ά̣ν̣[της]
40 Νούμ(μιος) Ἱεροκ̣ῆ̣ρυ[ξ]
Πομπή̣ιος Δᾳδο[ῦχος]
42 γ. βουλῆ[ς καὶ δήμ]ου Χρῆστος [Δ]ειφίλου Σουνιεύς
ἀντιγραφ(εὺς) [— — —]ων Διονυσίο[υ] Μελιτεύς, περ[ὶ τὸ] βῆμα
Φλ Πρόκλο[ς, ἱεραύλης Ε]ὐχάρισ[τ]ος Π[αρ]αμόνου Ἐ[π]ιεικίδ[ης], ἐπὶ Σκιάδος
45                                                                  Π[ρω]τ[ί]ων
Search Help
Contact Us