[ ] Att. — Athens — non-stoich. — ca. 30 BC
1 ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς [Πτολεμαιίδος οἱ ἐπὶ — c.8 —]
[ἄρχο]ντος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπα[ινέσαντες καὶ στεφανώσαντες]
[ἀποφαίν]ουσιν τῆι βουλῆι τὸν [ταμίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν]
[Στρατόν]ι̣κον Παραμόνου Φλ[υέα τὰς θυσίας τεθυκέναι ἁπάσας]
5 τὰς κα[θηκο]ύσας ἐν τῆι πρυτ̣[ανείαι ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δή]-
μου καὶ παίδω̣[ν] κ̣αὶ γυναικῶ[ν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων, ἐπιμε]-
μελῆσθαι δὲ αὐτὸν καὶ τῶ[ν ἄλλων ἐν τῆι πρυτανείαι ὧν καθῆκον ἦν]
καλῶς καὶ φιλαγάθως [* καὶ διὰ ταῦτα παρακαλοῦσιν τὴν βου]-
λὴν ἐπιχωρῆσαι ἑαυτοῖς ποιήσα̣[σθαι τὴν γραπτὴν εἰκόνα ἐν ὅ]-
10 πλωι ἐπιχρύσωι ἐν τῇ Ἀττάλου σ[τοᾶι τοῦ αἱρεθέντος ἐξ ἑαυ]-
τῶν ταμίου Στρατονίκου Φλυέως [*? ἔχουσαν τὴν ἐπιγραφὴν]
τήνδε· οἱ πρυτάνεις τῆς Πτολεμαιίδος οἱ ἐπὶ — c.8 — ἄρχοντος]
καὶ οἱ ἀ〚είσιτο〛ι * τὸν ταμίαν ἑαυ[τῶν Στρατονίκον Παραμόνου]
Φλυέα ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φιλοτιμί[ας τῆς εἰς ἑαυτοὺς ἀνέθηκαν]·
15 ὅπως οὖν ἡ βουλὴ φαίνηται τοῖς φιλαγάθ[ως καὶ μεγαλομερῶς ἀνα]-
στρεφομένοις ἀπονεμοῦσα τὸν καθήκο̣[ντα ἔπαινον * ἀγαθῆι τύχηι]
δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι τὸν ταμί[αν τὸν ἑαυτῶν καὶ στεφανῶ]-
σαι αὐτὸν θαλλοῦ στεφάνῳ, ἐπικεχωρῆ[σαι δὲ καὶ τοῖς πρυτάνεσιν]
τῆς Πτολεμαιίδος ποιήσασθαι τὴν ἀνά[θεσιν ἐν τῆι Ἀττάλου στοᾶι]
20 τοῦ ἑαυτῶν Στρατονίκου καθὼς ἐπάνω [γέγραπται· ἀναγράψαι δὲ τό]-
δε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ π[ρυτανείαν εἰς στήλην λιθί]-
νην καὶ στῆσαι οὗ ἂν εὔκαιρον ἦι. τὸ δὲ γενόμ[ενον ἀνάλωμα μερίσαι τὸν]
ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν. vac. * Παντακ[λῆς — — — — — —]
vac. * Ἔνβιος Ἐνβίου Προσπάλτιος εἶπεν. [*]
col. I.25      Φλυεῖς
Στρατόνικος Παραμόνου
Κτήσαρχος Καλλιφάνου
Σώπατρος Πολέμωνος
Φιλόθεος Λυσιδάμου
30 Μουσαῖος Μενεκράτου
Ἀγαθοκλῆς Ἀγάθωνος
Κλεόδωρος Ͻ
Διονύσιος Ͻ
Φιλοκλῆς Σώσου
35 Αὖλος Γαίου
Σώφιλος Εὐφράνορος
Δωσίθεος Ἀπολλοφάνου
[Με]νέ̣στρατος Κρίτω̣νος
    lacuna
col. II.39   Ἀφιδναῖοι
40 Πτολεμαῖος Εὐαρχίδ[ου]
Σώπατρος Ἡλιοδώρο[υ]
Δεινίας Ͻ
Ἀσκληπιάδης Ͻ
Φιλόμηλος Σωπάτρου
45 Πάνφιλος Ἀριστοκράτου
 Ἑκαλεῖς
Μενεκλῆς Ͻ
Διονύσιος Ͻ
Προσπάλτιοι
50 Ἔνβιος Ͻ
50a vacat
lacuna
cr 1 [in corona]:
51 [— — — — —]
[— — — — —]
[— — — — —]
cr 2                       in corona:
54                      [— — — — —]
55                      [— — — — —]
                     [— — — — —]
cr 3                                          in corona:
57                                          [— — — — —]
                                         Δ̣ιοκλέ[ους]
                                         Κηφισιέα.
cr 4.60 [— — — — —]
[— — — — —]
[— — — — —]
cr 5.63               [οἱ πρυτάνεις τ]ὸν ἑαυτῶν ταμίαν
63a                          in corona:
64                         [Στρα]τόνικον
65                         [Παρ]α̣μόνου
                        [Φλυ]έα.
                          vacat
r.67                                            λειτουργοῦντος
                                       Φιλήμονος τὸ εἰκοστόν.
Search Help
Contact Us