[ ] Att. — 131/0 BC — IG II² 921+977
IG II(2) 921+977 [Agora 15.232+977], ll. 12-25 (977) (Lewis):
12 [ἐ]πειδὴ δὲ οἱ πρυτάνεις τάς [τε θυσίας ἔθυσ]αν τὰ[ς καθη]κ̣ού[σ]ας ἐν τῆι πρυτ[ανεί]-
αι, ἐπεμελήθησαν δὲ κα[ὶ τῆς συλλογῆς] τῆς βουλῆς [καὶ] τοῦ δήμου κ[αὶ τῶν]
ἄλλων ἁπάντων ὧν αὐτ[οῖς προσέτατ]τον̣ οἵ τε νόμοι κα[ὶ τὰ ψηφίσ]ματ[α τοῦ δή]-
15 μου, ἐπαινέσαι τοὺς π[ρυτάνεις τῆς Ἀττ]αλίδος καὶ στεφ[ανῶσαι αὐτοὺς]
χρυσῶι στεφάνωι κ[ατὰ τὸν νόμον εὐσεβεί]ας ἕνεκεν τῆς [πρὸς τοὺς θε]-
οὺς κα[ὶ] φιλοτιμίας τῆ[ς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆ]μον τὸν Ἀθηναίων. [ἀναγράψαι]
δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸ[ν γραμματέα τὸν κατὰ πρυ[τανείαν εἰς στήλην λιθί[νην καὶ]
στῆσαι οὗ ἂν [εὔκαιρον ἧι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν κ]αὶ τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερ[ίσαι]
20 τὸν ταμ[ίαν τῶν στρατιωτικῶν τὸ γενόμενον] ἀνάλωμα.
cr 1.21 [ἡ βουλή]
[τὸν ταμίαν]
[Ἀπολλώνιον?]
[Σουνιέα].
cr 2.21           [ὁ δῆμος]
          [τοὺς]
          [πρυτάνεις].
cr 3.21                       [ἡ β]ουλή
                      [τὸ]ν γραμ-
                      [ματ]έα Εὔ-
                      [βου]λον Προ-
25                       [βαλ]ίσιον.
cr 4.21                                        ἡ βουλή
                                       Λυσίμαχον
                                      Ἀλαιέα.
Search Help