[ ] Att. — 2nd c. BC — IG II² 889+904
IG II(2) 889+904. ll. 1-7 (Karapa):
1                        θ[εοὶ]
[ἐ]πὶ Ἱππ[ί]ου ἄρχο[ντος ἐπὶ τῆς — —δος δωδεκάτης πρυτανεί]-
ας [ἧι Θε]οδόσιος Ξενοφά[ντου Λαμπτρεὺς ἐγραμμάτευεν· Σκιρο]-
[φ]οριῶνος ὀγδόει μετ’ εἰκ[άδας, πέμπτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανεί]-
5 [α]ς· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θ[εάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Δρα]-
[κ]οντίδης Λωνίκου Ἀφιδναῖ[ος καὶ συμπρόεδροι ἔδοξεν τῆι βουλῆι]
καὶ τῶι δήμωι· Λακράτης Μέ[ντορος Περιθοίδης εἶπεν· ἐπειδὴ Κλέ]-
[α]ρχος εὔνους ἐστὶν κοιν[ῆι τε τῶι δήμωι etc.]
Search Help