[ ] Att. — Athens — sh. bef. 186/5 BC
See also:
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ν̣ο — — — —
[εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς ἣν ἔχοντες δι]ατε[τελέκασιν ἐν ὅλωι τῶι ἐν]-
[ιαυτῶι καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον]· ἀνά[θημα δὲ δεδόσθαι αὐτοῖς]
[καθάπερ ἤιτησεν ὁ κοσμητὴς καὶ τούτου τὴν ἀνάθεσι]ν ἐν Λ[υκείωι ποιήσασθαι μνη]-
5 [μεῖον τῆς φιλοπονίας καὶ εὐταξίας, καὶ ἐπιγράψαι τὰ ὀ]νόματα [αὐτῶν πατρόθεν καὶ]
[κατὰ δήμους καὶ τοῦ κοσμητοῦ καὶ τῶν διδασκάλ]ων· ἐπαινέ̣[σαι δὲ καὶ τὸν κοσμητὴν αὐτῶν]
[Θεόβουλον Θεοβούλου Ἐλευσίνιον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φι]λοτιμίας ἣν [ἔχων διατελεῖ πρὸς τὴν]
[βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδα]σκάλους τό[ν τε ἀκοντιστὴν Νικόμα]-
[χον Νικομάχου Ἀφιδναῖον καὶ τὸν ὁπλο]μάχον Περσαῖον [Συμμάχου Κικυννέα]
10 [καὶ τὸν παιδοτρίβην Ἑρμόδωρον Ἑορτίου Ἀχαρ]ν̣έα καὶ τὸν τοξότ[ην Σῶσον Προ]-
[ξένου Σφήττιον καὶ τὸν καταπαλταφέ]την Πεδιέα Νεάνδρ[ου ἐκ Κεραμέων]
[καὶ τὸν γραμματέα — — — — — — — —] Πειραιέα, καὶ στεφανῶ[σαι ἕκαστον]
[αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε] τὸ ψήφισμα τὸγ γραμμ[ατέα τὸγ κατὰ]
[πρυτανείαν ἐν στήληι λιθίνηι καὶ τὰ ὀνό]ματα τῶν ἐφήβων κατὰ φυ[λὰς καὶ]
15 [στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα] εἰς τὴν στήλην καὶ τὴν [ἀνάθεσιν]
[μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν].      vacat
              vacat
Search Help
Contact Us