[ ] Att. — 159/8 BC — IG II² 1207
See also:
15 [ἐπὶ — — — ἄρχοντος ἐπὶ τῆς — — — τετ]άρτης πρυτανείας, ἧι Δημήτριος Δ̣ημ̣-
[— — — — — ἐγραμμάτευεν· Βοηδρομιῶνος {⁷Πυανοψιῶνος}⁷ ἑν(?)δ]ε̣κ̣άτει, ἑνδεκάτει τῆ[ς] πρυτανεία[ς]·
IG II(2) 1207.15-16 (Meritt):
15 [ἐπὶ Δημητρίου ἄρχοντος {²⁸159/8}²⁸ ἐπὶ τῆς — — — τετ]άρτης πρυτανείας, ἧι Δημήτριος Δημ̣-
[άδου(?) Παλληνεὺς ἐγραμμάτευεν· Βοηδρομιῶνος {⁷Πυανοψιῶνος}⁷ ἑν(?)δ]ε̣κ̣άτει, ἑνδεκάτει τῆ[ς] πρυτανεία[ς]·
Agora inv. I 4917 et I 684 anni eiusdem exstant. ergo I 684 vs. 2 Meritt supplet:
2 Δη[μήτριος Δημάδου(?) Π]αλ[ληνεὺς ἐγραμμάτευεν]
I 4917 (Agora 15.171)
1 ἐπὶ Δημητρίου ἄρχοντος {²⁸190/89}²⁸ ἐπὶ τ̣[ῆς Ἀντιοχίδος ἐνάτης πρυτα]-
νείας· Ἐλαφηβολιῶνος ὀγδόει μετ’ ε̣[ἰκάδας, κατὰ θεὸν δὲ]
I 684 (Agora 15.172)
1 ἐπὶ Δημητρίο[υ ἄρχοντος {²⁸190/89}²⁸ ἐπὶ τῆς] Πτολεμ̣[αιίδος ἑνδεκάτης]
πρυτανείας ἧι Δι[οκλῆς Νομίου Δειρ]αδ̣[ιώτης ἐγραμμάτευεν]·
Search Help
Contact Us