[ ] Att. — mid-4th c. BC — IG II² 2494
See also:
IG II(2) 2494.9-11 (Wilhem):
9 [— — χρήσεται δὲ τῶι ὕδατι τῶι][έοντι ἀπὸ τῆς κ[ρ]-
10 [ήνης ὅ,τι ἂν βούληται, ἕτερον οὐδέ]να κωλύων ἀρδεύε[ι]-
[ν τῶι ὕδατι τὸ ἴδιον χωρίον κτλ.]
Search Help