[ ] Mys.: Aisepos — westl. von Gönen — IK 18,73
1        [ὑπό]μνημα Ἀρίστωνος Ἀρ[
             ]ου ὃ κατεσκεύασεν
     [ἑαυτῷ] καὶ τῇ γυναικὶ Ἀρτέμει
        [καὶ Ἀρί]στωνι κληρονόμῳ μου
5                  ]ο̣υ διαθέντι Ἀρίστων[ι]
       [καὶ τοῖς τέκν]οις· καὶ σύ [γε] χαῖρε·
[τὸ σεμνὸν χαίρειν ἀν]τείπας εἵνεκεν
     [εὐσεβίης· εἰ δέ τις] ἕτερος [τολμήσει
Search Help