[ ] Lycia — Myra (Kocademre): Sura
1                   ἀγαθῆ τύχη.
Ἀπόλλωνι Σουρίω. Ἀρχιερέος Ἰουλίου Δημητρίου,
ἱερωμένου διὰ βίου Αὐρ. Πτολεμαίου τοῦ
καὶ Ζωσίμου, γραμματεύοντος σεβαστῆς
5 πλατείας Αὐρ. Θεοδώρου βʹ Κλαυδίου
Ἀγαμέμνονος, ἱεροκηρυκοῦντος Μαρκίου Ξάνθου,
[προστάτ]αι· Πλιστ[ί]ας γʹ, Διογένης ὁ καὶ Μελέαγρος,
Δράκων ὁ κ[αὶ Ἀρ]ιστόδημος, Πτολεμαῖος Εὐτυ-
χέους, Ἑρμῶνα[ξ ὁ] καὶ Ἀλέξανδρος, Ἀλέξανδρος
10 ὁ καὶ Φίλαγρος, Δημή[τριο]ς ὁ [καὶ] Σωτήριχος, Μᾶρκ.
Αὐρ. Ξάνθος δὶς, Ἰουλ. Ἀν[τίγον(?)]ος ὁ καὶ Ἄνθος,
Ἰο[υ]λ. Αὐρ. Δημήτριος ὁ καὶ Ἄνθ[ος, Ἀ]σκληπ[ιόδοτ]ος
ὁ καὶ Θεόδοτος, Ἀσκληπιάδης βʹ Ἀντιπάτρου,
Πτολεμαῖος γʹ, Βακχυλλίδης Στρηνίωνος, Λεοντίσκος
15 Ζωσίμου, Ἐπάγαθος ὁ καὶ Ἐρασίστρατος, Ἑρμῆς Σερα[πίω]-
[νος, Λό(?)]λλιος Ἰάσων, Πλάτων Γαίου, Πλάτων Μενοφίλου,
[Ἑρμ]όλ[α]ος Ἑρμολάου, Ἔμβρομος Εὐτυχέους, Ἡλιόδω[ρος].
                           εὐτυχῶς.
Search Help
Contact Us