[ ] Pisid. — Eren Çay Valley: Karamanli — ca. 215 AD — BCH 2.1878.250,9 — CB 312,129 — IGR 4.890 (part)
A.1 [ἀγα]θῇ τύχῃ· ἔτους
θ[․․ʹ — — —]ΠΙΛ̣Ι[— — —]
ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῶν καὶ
σωτηρίας Σεβήρου καὶ
5 Φαυστείνης καὶ δήμου
Ὀρμηλέων ἐπὶ Ἀειθαλ-
οῦς πραγματευτοῦ
Ἀπολλῶνις Ἀττάλου Μ-
ουνδίωνος προάγων
10 Νέαρχος Ἀπολλωνίου
Ἀπολλῶνις δὶς Εἱερέος Κ-
ουρπᾶ· Ἑρμαῖος Δημητρίου
Μῆνις Ἀττάλου Μουνδίωνος
Εἰταλικὸς Τροφίμο[υ]
15 Ἄτταλος Ἀπολλωνίου
Χάρης Μήνιδος Κουμᾶ δὶ[ς]
Μῆνις δὶς Νεικάδου
Μῆνις δὶς Ὀσαεὶ· Κάστωρ
Νεικάδαδος· Μῆνις Χάρ[η]-
20 τος Σκύτεος· Νεικάδας
Μήνιδος Νεικάδου,
ζῶσι· {²vac.}² Μῆνις Γναίου
Χάρητος Μό(νγου)· Νεικάδας τρὶς
Μῆνις Νεικάδο[υ] τρὶς
25 Μῆνις Νεικάδου
Μῆνις δὶς Δραύκων
Κ[α]λλι[κ]λῆς δὶς· Ἑρμ[α]ῒς δὶς
Μῆνι[ς(?) — — —]
[— — —]
30 [— — —]
Ἀπολλῶνις δὶς Μουνδίωνος
Μῆνις Κάστορος
Ἀπολλῶνις τρὶς Εἱερέος Κουρπᾶ
Στράτων Κωβελλέως Τειμοθέου
B.1 Μενισθεὺς Ὀνησίμου
Ἰταλικὸς δὶς Ἰταλικοῦ
[Μ]ενισθεὺς δὶς Μενισ(θέος)
[Γ]ναῖος Μενισθέος
5 [Ἀ]πολλώνιος Στράτωνο[ς]
Χάρης Ἀπολλ-
ωνίου Εἱερέος
Μο[υ]νδίωνος·
[Κ]άστωρ Μήνιδος·
10 Μόλυκος
10a   {²vacat}²
11 [Μ]ουνδίωνος.
Search Help