[ ] Bith. — Prusias ad Hypium (Üskübü)
1 τὸν ἐκ προγόνων ἀγωνο-
θετῶν ἀγωνοθέτην τῶν
μεγάλων πενταετηρικῶν
Αὐγουστείων Ἀντωνινίων
5 γώνων, δεκάπρωτον κ[αὶ]
[κο]ι̣ν̣όβουλον διὰ βί̣ο[υ],
ἄρξαντα τὴν μεγίστην
ἀρχήν, ἀγορανομήσαν[τα]
ὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ [τοῦ]
10 [υἱοῦ], μεταγη ὑπὸ τῆς [— — —]-
#⁷ν καὶ π̣ολυσχ[ημόνως(?) — — —]
ἀνύσαντα ἐ̣[ν τῇ πατρίδι καὶ]
τὰ̣ς λοι̣[πας λειτουργίας(?)]
πάσας [ἐκτελέσαντα(?) — — —]Ι#⁷
15 Ε#⁷[— — — — — — — — — — — —]
[․․․․]Ν̣[— — — — — — — — — —]
τῇ πα[τ]ρί̣δ̣[ι — — —]Υ[— —]Σ
   Καλ[λ]ικλεανὸ[ν]
     Κα[λ]λικλέα
20 ἀναστ̣ά̣ντος το[ῦ]
ἀνδρι[ά]ντ̣ος κρίμα[τι]
τῶν ἱε[ρῶν] συνόδω̣[ν]
οἰκο̣υμ̣ενικῶν̣ πε[ρι]-
πολισ[τικ]ῶν τῆς [τε]
25 ξυστικῆς καὶ τῆς θυμελι[κῆς].
Search Help