[ ] Lyd. — Kastoloupedion (Burçak Ovası) — Bebekli — late 1st c. BC — TAM V,1 225 — W. Peek, GVI aus Kleinasien (1980) 16, 8
See also:
1 [Σαβαθικὸς τ]ελέσας μέγα π̣ρᾶγ[μα]
[τι Τιμώνακτα] / εἰς φάος ἔστησεν [λαμ]-
[πρ]όν, ἐλευθέριον / ἐγ γ̣ενεῆς [βλα]-
[σστ]όντα, [ἀρ]χὴν τ<ελ>έσαντα· πολ[εί]-
5 [την / Ῥ]ωμαῖον ποῖσεν δὲ αὐτὸν [ὁ τοῖ]-
[σιν] ἔπει, / εὔξησεν δὲ αὐτὸν [τει]-
[μῇ], διὰ ταῦτά τε πάντα / κόσμι[α τῷ]
[μεγ]άλῳ θήκατο δῶρα θεῷ / Σαβαθ[ικῷ]
[ἁ]γίῳ εὐχῆς χάριν, ἣν [ἐ]τλέωσεν. / [θρε]-
10 [π]τὴρ ὦ μέγας ὢν καὶ δυνατὸς δυνά[μει], /
χαίροις ὦ μακάρων πάντων [σὺ]
[μ]εγίστος ὑπάρχων / καὶ δυνατὸς [κραί]-
[ν]εῖν· ταῦτα γὰρ ἔστι θεοῦ / τοῦ κατέχον[τος]
τὸν κόσμον. σὺ δὲ χαῖρε καὶ αὔξοις / [εἰς αἰ]-
15 [ε]ὶ σώζων π̣[ρ]ῶτον ἐν Αἰνεάδαις /
[τιμ]αῖς δῶμα τε καὶ τῶν γραψάντω[ν τοῦτ’]
[οἴκ]ῳ / καὶ τέκνοις αὐτῶν πᾶσι φίλον θέ-
μενος. /
Search Help
Contact Us