[ ] Pamph. — Sam Dağı: Karain Cave, nr. Yaǧca — ASAA 6/7 (1923/4) 551, 7
1 [τ]ῇ Μητρὶ
θεᾷ ἐπηκόῳ Ὀρείᾳ
τὸ ἀναδιτήριον {²sic?}² κα-
τεσκεύασεν θίασος
5 αὐτῆς, ὑπογεγραμέ-
νοι· ἀρχιθιασείτης Σά-
μος Ἀ<ρ>τεί<μ>ου Σάμου
δὶς Μο<λ>έους Μα<λ>ά-
χου ․․․․ον Μολέου[ς]
10 Λητ[οῖ] Ἀρτείμειδι ΕΚΑ-
ΛΑΥΗ, Κενδέας ΟΥΕΝ,
Μολῆς Ἀρτεμάνου,
Ἀπολλώνιος
ΚΟΗΔΙΟΣ, Τροκόν-
15 δας ΜΟΝΟΣΧΟΝΟ
ΠΑΡΑΚΕΡΔΙΟΣ
[Ἀρ]τε[ῖ]μ̣ος(?) ΛΗ[— — —]-
ΤΟ <Ἀλ>φείδης
Ε․․․ Μουσαί-
20 ου, Μᾶρκος
Κοκκῄ-
ος Τροΐλ-
λος, Θεω[— — —]
[— — — κατε]σκεύασαν
25 ἐκ τῶν
[ἰ]<δί>ων·
Σάμος Ἀρτείμου
Σά[μο]υ δὶς Μο-
λέ[ου]ς Μαλάκου
30 ἀρχιμύστη[ς] Μη-
τρὶ Ὀ<ρ>[είᾳ] ὑπὲρ
σωτηρίας ἐπη-
κόῳ εὐχήν.
Search Help