[ ] Pamph. — Side (Eski Adalia--Selimiye)
See also:
[ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ]·
[περὶ ὧν τιθέασιν κοινῇ ἥ τε]
[πόλις καὶ σύνοδος ἱερὰ θυ]-
1  μελικὴ τῶ[ν ἐνταῦθα περὶ τὸν]
 Διόνυσον τ[εχνειτῶν θυμελι]-
 κῶν στεφα̣[νειτῶν ἀγώνων]·
ὅσα καὶ τῷ [Διονύσῳ καὶ τοῖς ἄλ]-
5  λοις θ[εοῖς ἄνωθεν ὑπάρχει]
 δίκαια, [κεκυρῶσθαι ταῦτα]
 τῇ συ[νόδῳ κατὰ τὰ τάχειον]
 γνω[σθέντα {²vel sim.}² — — —]
 γεν[— — — — — — — — —]
Search Help