[ ] Mys./Lyd. — Bakir, fd. at — 160 or 139 BC — OGIS 268
1 βασιλεύοντος Ἀττάλου, πρώτου
ἔτους, μηνὸς Ὑπερβερεταίου τεσσα-
ρεσκαιδεκάτηι· ἐπεὶ Ἀπολλώνιος Μελεά-
γρου ἐπιστάτης, προχειρισθεὶς ἐν τῶι
5 τῆς πανηγύρεως χρόνωι ἀγωνοθέτης
τῶν ἀχθέντων Βασιλείων καὶ εὐεργέτης
ὢν <ἐ>φιλαγάθησεν ἐμ πᾶσιν ἐκδεξάμενος
τάς τε πα<ρο>ύσας θεωρίας πρ<επ>όντως καὶ
τοὺς παρεπιδημοῦντας ξένους. καὶ πρότε-
10 ρον δὲ στρατηγὸς τῆς πόλεως κατασταθεὶς
ἀνεστράφη κατὰ τὸ δέον· ἐπήγγελται δὲ καὶ νῦν
ἀναθήσειν φιάλας δύο, ἑκατέραν ἀπὸ δραχμῶν
Ἀλεξανδρείων ἑκατόν· ἔδ[οξεν] ἐπαινέσαι τε αὐ-
τὸν καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι. εἶναι δὲ αὐ-
15 τῶι καὶ σίτησιν ἐμ πρυτανή[ωι]. προσφέρεσθαι δὲ
καὶ λιβανωτόν. καὶ τὰ δεδογμένα ἀναγράψαι εἰς
στήλην λευκοῦ λίθου καὶ ἀναθεῖναι ἐν τῆι
στοᾶι πρὸ τοῦ ἀρχείου· τὰ δὲ ἐσόμενα ἀναλώ-
ματα εἴς τε τὸν στέφανον καὶ εἰς τὴν
20 στήλην προ<θ>έσ<θ>α<ι τ>ὸν τῆς πόλεως ταμίαν.
Search Help