[ ] Lyd., N.W. — Thyateira (Akhisar) — Pınarcık-Kennez
1 ταύτην τὴν στήλην
ἔστησαν οἱ υἱοὶ καὶ οἱ
φράτορες. ταύτην
ὃς ἂν καθέλῃ ἢ ἀδι-
5 κήσῃ, μήτε οἱ θεοὶ
ἵλεως αὐτῷ γένοι[ν]-
το, μήτε τέκνων [ὄνη]-
σις {²⁷ποίη/σις?}²⁷ μήτε γῆ καρπο[φόρος].
Search Help