[ ] Lyd., N.W. — Thyateira (Akhisar) — 218-222 AD — AnnÉp (1911) 138; IGR IV 1251
1 Γάϊον Περήλιον Αὐρήλιον Ἀλέξαν-
δρον τὸν περίοδῶν πρεσβεύσαντα
πρὸς τὸν κύριον ἡμῶν ἀήττητον Αὐ-
τοκράτορα Καίσαρα Μ. Αὐρ.〚[Ἀντωνεῖνον]
5 Εὐσεβῆ Εὐτυχῆ Σεβαστὸν ὑπὲρ τῆς
γλυκυτάτης πατρίδος καὶ ἐπιτυχόντ[α]
παρὰ τῆς θείας Τύχης αὐτοῦ ἱερὸν [ἀ]-
[γῶ]να εἰσελαστικὸν Αὐγούστ[ειον ἰσο]-
πύθιον εἰς ἅπασαν [τὴν οἰκουμένην].
Search Help
Contact Us