[ ] Att. — stoich. 21 — post 336/5
1 ․․․․11․․․․․ον Θυίων[ος ․]
[․․5․․ καὶ στε]φανῶσαι αὐ[τ]-
[ὸν χρυσῶι στε]φάνωι ἀπὸ ∶Χ∶ δ-
[ραχμῶν· εἶναι] δὲ αὐτὸν καὶ
5 [ἐκγόνους προ]ξένους καὶ ε-
[ὐεργέτας τοῦ] δήμου τοῦ Ἀθ-
[ηναίων καὶ γῆ]ς καὶ οἰκίας
[ἔγκτησιν αὐτο]ῖς κατὰ τὸν
[νόμον, ὅπως ἂν κ]αὶ οἱ ἄλλοι
10 [ἅπαντες φιλοτ]ιμῶνται πε-
[ρὶ τὸν δῆμον τὸ]ν Ἀθηναίων
[εἰδότες ὅτι χά]ριτας ἀπολ-
[ήψονται ἀξίας] τῶν εὐεργε-
[σιῶν. v ἀναγράψ]αι δὲ τόδε τ-
15 [ὸ ψήφισμα τὸν γ]ραμματέα τ-
[ὸν κατὰ πρυτανε]ίαν ἐν στή-
[ληι λιθίνηι καὶ] στῆσαι ἐν
[ἀκροπόλει, εἰς δὲ] τὴν ἀναγ-
[ραφὴν τῆς στήλης] δο[ῦ]ναι ․
20 — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us