Honorary inscription for [Art]emo[n] Thessalou by demos, on marble base; no date; found at Tralles: Edhem bey, BCH 28, 1904, 79-80, no. 2; *ITralles 147.B.  
[ ] ITral 147B
1 ὁ δῆμος ἐτίμησεν
[Ἀρτ]έμω[ν]α Θεσσαλοῦ
ταῖς μεγίσταις τιμαῖς πεπο-
λειτευμένον τὰ κάλλιστα καὶ
5 ἀγορανομήσαντα ἐνδόξως καὶ
[στρ]ατηγὸν γενόμενον ἐπὶ τῆς
[χώρ]ας, στεφανηφορήσαν[τα —]
Search Help