Curse by Artemeis against whoever refuses to return garments, on lead tablet; 2/3?; found at Knidos: Newton, Discoveries II pp. 732-734, no. 82; Wachsmuth, RhM 18, 1863, 570-571, no. β; *SGDI 3537.  
[ ] SGDI 3537
See also:
a.1 ἀνιεροῖ Ἀρτε-
μεὶς Δάματρι,
Κούρα[ι, θεο]ῖς πα-
ρὰ Δάματρι πᾶ-
5 σι ὅστις τὰ ὑπ’ ἐμοῦ
καταλιφθέντα ἱ-
μάτια, καὶ ἔνδυ-
μα καὶ ἀνάκω[λ]-
ον, ἐμοῦ ἀπαιτ[ησά]-
10 σας, οὐκ ἀπέδ[ωκέ]
μοι· ἀνενέγκα[ι]
αὐτος παρὰ Δ[ά]-
[μ]α̣τρα, καὶ εἴ τι̣[ς]
[ἄλλος] τἀμὰ ἔχ[ει,]
15 [πεπρη]μένος ἐξ[αγο]-
[ρεύ]ων· ἐμο[ὶ]
[δὲ ὅσια κ]αὶ ἐλεύ[θ]-
[ερα —]
b.1 καὶ συμπιεῖν καὶ
συμφαγεῖν καὶ
ἐπ[ὶ τὸ α]ὐτὸ στέ-
γος ἐ[λθ]εῖν· ἀδί-
5 κημαι γάρ, Δέσπο[ι]-
να Δάματερ.
Search Help