Decree of demos of Rhodes for receiving envoys from Iasos; 220/213 BC; found at Iasos: CIG 2679 (part); Texier, As. Min. III 140 (part); LW 251, ll. 1-27; Hicks 182, ll. 1-27; GIBM 441.A; SGDI 3750.a; Michel 431.I; Holleaux, REG 12, 1899, 20-37, no. A; Holleaux, REA 5, 1903, 223-228 (= Et. IV 146-162), no. A; BE 1952:3; BE 1973:433; *IIasos 150, ll. 1-27.  
[ ] IIasos 150.1-27
1 ἐπὶ στεφανηφ[όρ]ου Δημέου τοῦ Στησιόχου,
γραμματέως δὲ Μένητος τοῦ Πόδωνος· Γηφοριῶνος·
ψηφίσματα παρὰ Ῥοδίων·
[ἔ]δοξεν τῶι δάμωι· περὶ ὧν Ἰασεῖς συνγενε[ῖς] καὶ φίλο[ι]
5 [ὑ]πάρχοντες τοῦ δάμου ἀποστεί[λαν]τες ψάφισμα καὶ
[πρ]εσβευτὰς ἐμφανίζοντι τ[ὰ γεγονότα] ἀδικήματα ἐ[ν]
[τᾶι] χώραι αὐτῶν ὑπὸ Ποδίλου καὶ π̣[αρακαλοῦν]τι τὸν δᾶμον
[καθ]άπερ καὶ ἐν τοῖς πρότερ[ον χρόνοις δια]τετέ[λεκεν] εὐε[ρ]-
[γε]τῶν τὰν πόλιν τὰν Ἰασέων καὶ νῦ[ν π]ρόνοιαν [ποιεῖ]σθ[αι]
10 [ὅπ]ως ἅ τε πόλις αὐτῶν ἐλευθέρα καὶ αὐτόνομος [διαμέ]νη[ι]
[καὶ] περὶ τῶγ γεγονότων ἀδικ̣ημάτων ἐπιμ[έ]λειά [τις πο]ιη-
[θῆι] καθότι κα δόξηι τῶι δάμωι, καὶ τ[οὶ π]αραγενό[μενοι] παρ’ α[ὐ]-
[τῶ]ν Πολέμαρχος καὶ Γλαῦκος ἐπ[ελθ]όντες ἐπὶ [τὰν] β[ο]υλὰ[ν]
[καὶ] τὰν ἐκκλησίαν διελέγεν ἀκολούθως τοῖς ἐν τ[ῶι ψ]αφίσ-
15 [ματι] γεγραμμένοις μετὰ πάσας σπουδᾶς καὶ φιλοτιμ[ί]-
[ας,] ἀπ[ο]κρίνασθαι αὐτοῖς vacat ὅτι ὁ δῆμος εἰδ[ὼ]ς [Ἰ]α[σ]εῖς
[εὔνους] ὑπάρχοντας τᾶι πόλει πρότερόν τε̣ [ἐτύγχανε τὰν]
[πᾶσαν] ἐπιμέλειαμ ποιούμενος π[ερὶ] τ̣ῶν [συμφερόντων αὐτοῖς]
[καὶ νῦν προα]ι̣ρ̣ούμενος συγκατασκευάζ[ειν πάντα τὰ ποτ’ ἀσφά]-
20 [λειαν καὶ σω]τηρίαν τᾶς πόλιος αὐτ[οῖ]ς [ποιησεῖται τὰν πᾶ]-
[σαν πρόνοια]ν ὅπως ὑπέρ τε τῶν γ[εγενημέν]ων [ἀδικημάτων ὑπὸ]
[Ποδίλου τ]ὰ δὶκαια γένηται καὶ [ἐπιστέλληται Ποδίλωι καὶ τοῖς?]
[ὑφ’ αὐτὸ]ν τεταγμένοις μηθὲν [ἀδίκημα ποιεῖσθαι ἐν ταῖ]
[χώραι τ]ᾶι Ἰασέων, καὶ εἰς τὸ λοιπὸν ὡς [μάλιστα διατηρῶν]
25 [τὰν ὑπάρχο]υσαν αὐτῶι ποτὶ Ἰασεῖς [συνγένειαν καὶ φιλίαν]
[οὐθενὸς ἀποστ]ασεῖται τῶ[ν] Ἰασεῦσι συ[μφερόντων· τοὺς δὲ παρα]-
[γενομένους πα]ρὰ Ἰασέων καλέσαι ἐπὶ [τὸ πρυτανεῖον.]
Search Help
Contact Us