Provision for posting of decree; no date; found at Kindya: Homolle, BCH 18, 1894, 199 (part); Paton & Myres, JHS 16, 1896, 218-219, no. 8.A; *IIasos 611.  
[ ] IIasos 611
1 [—]λ[—]τ[—]
[—]ε[—]ο[—]νκαλ̣ειεπιτο
[— τὸ ψήφισμα τὸ γενόμε]ν̣ον ἐπὶ στεφανηφόρου Εὐ[—]
[—]μενωνλ[—]
5 [— τῶν γεγραμ]μένων ἐν ἐκείνωι τῶι ψ[<ηφ>ίσμ]ατι
[— ἀ]ποτισάσθωσαν, ὅ[π]ως τοῦ ἐπιόν-
[τος ἐνιαυτοῦ ἀναγράφηται τὸ ψήφισμα] τόδε ἐν τῶι [—]τ[—]ωι τόπωι
[τῶι ἐπιφανεστάτωι ὅπου ἀναγέ]γραπται καὶ τὸ ἐπὶ σ<τ>εφανηφόρου
[— οἱ] δὲ ταμίαι τελεσάτωσαν τὸ δαπα-
10 [νώμενον ἀργύριον εἰς τοῦτο· ἐπιγρ]αψάτωσαν δὲ καὶ τοῦ στεφανηφόρου τὸ
[ὄνομα καὶ τοῦ ἐπιστατοῦντος] τῆς ἐκλη̣σίας πατρόθεν
Search Help
Contact Us