Honorary decree of boule and demos for Exekestos Diodotou; Hellenistic?; found at Bargylia: LW 496; SEG 4, 210; *IIasos 616.  
[ ] IIasos 616
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐτίμησεν Ἐξήκεστον
Διοδώρου Φιλοπάτριδος υἱόν, φιλοκαίσαρα, φιλοσέβασ-
τον, [φιλόπα]τριν, υἱὸν δήμου, στεφανηφορήσαν-
τα [καλῶς καὶ ἀσυνκ]ρίτως καὶ γυμνασιαρχήσαντα καὶ ἀλε[ί]-
5 [ψαντα πάντας ἐν γυ]μνασίωι νυκτός τε καὶ ἡμέρας καὶ θέ-
[ας ἐν τῶι θεάτρωι δόντα δ]ιαφόρους ἐπὶ ἡμέρας ἓξ διὰ τὸν αι-
[— ἱερατεύσ]αντα καὶ ἀρχιερατεύσαντα
[— ἐν τῇ ἑαυ]τοῦ πατρίδι καὶ κατασκευάσα[ν]-
[τα — λαμ]πρὸν καὶ ἐπιτελέσαντα
10 [—] ἀναθέντα δὲ κ[αὶ]
[—]ιαν[—]παρισχει[—]ινακατ[—]
[—]παν[—]εντοι[—]
[—]αντ[—]ρ
[—]ναρ[—]
15 [—]
[— Ἀπόλλω]νι, [Ἀρτ]έμιδι Κ[ιν]-
[δυά]δι καὶ τῆι [πατ]ρ̣[ίδι ἵ]να [ἐκ] το[ῦ τόκου ἀπο]-
[διδῶ]ται αὐτοῖ[ς τ]ὸν [—]τ[—]τον[—]οιτεκατα[—]δο
[—]οφος· καὶ ἄλλας ἔτι δ̣[—] καὶ τῆι βουλῆι, ἵνα ἐκ
20 τοῦ τόκου διδῶται [—]υτ[— κα]τ’ ἐνι[αυτ]ὸν ΑΙΟΙ καὶ τῆι [βου]λ[ῆι·]
λε̣[λ]οιπότος δὲ καὶ τι[—]κυφων[—]
[Κουρήτ]ων καὶ Κορυβάντ[ων —]τησ[—]ρι[—]
ρεων ζεῦγος δ[είξα]ντ[α κατὰ τὴ]ν πόλιν, [καὶ ἱ]ερ[α]-
τ<εύ>σαντα θεοῦ [Ἀλε]ξάν[δ]ρ̣ο<υ> [—]καιελ[—]ει
25 νον καὶ ἰδίᾳ ἐναρ̣[γο]ῦς τῆς ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί-
ας τῆς εἰς αὐτὸν ὁ δῆμος τοῦτον τὸν ἀνδριάντα
ἀνέθηκεν.
Search Help