Honorary inscription for Mar(cus) A[ur](elius) [ ... ]os of Aphrodeisias, [N]eikomedea, and Ankyr[a,] athlete victorious in several cities, on marble base; 2e/31; found at Aphrodisias: Paris & Holleaux, BCH 9, 1885, 68-71, no. 1; Liermann 146-148, no. 28 (non vidi); Hellenica 11-12, 360; MAMA 8, no. 521; *Moretti no. 80; SEG 14, 733; BE 1972:414.  
[ ] Moretti no. 80
1 [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐτ]-
[είμη]σαν Μᾶρ(κον) Α[ὐρ(ήλιον) —]
[—]ον Τειμοκλέου[ς τοῦ]
[Ἀγα]θόποδος τοῦ Ἀρτε[μι]-
5 [δώ]ρου Ἀφροδεισιέα κα[ὶ]
[Ν]εικομηδέα καὶ Ἀνκυρ[α]-
[ν]ὸν βουλευτήν, δολιχαδ[ρό]-
[μ]ον ἱερονείκην, Πυθιο[νεί]-
[κ]ην, Ἀκτιονείκην παρά[δο]-
10 [ξ]ον, νεικήσαντα δὲ κα[ὶ]
[ἄ]λλους ἀγῶνας τοὺς ὑ-
[π]ογεγραμμένους· ἐν Ἀ[ν]-
[κ]ύρᾳ τῆς Γαλατίας εἰσ[ελ(αστικὸν)?]
[Ἀ]σκλήπειον παίδων δόλιχο[ν.]
15 ἐν Ἁδριανήᾳ τῆς Βειθυνία[ς ἱερ]-
[ὸν?] Ἁδριάνειον Ἀντινόειο[ν]
παίδων δόλιχον, ἐν Ἡρακλε[ί]-
ᾳ τῇ πρὸς τῷ Πόντῳ Ἁδρι<ά>νηο[ν]
Ἡράκλειον ἰσάκτ<ι>ον πα[ί]-
20 [δ]ων δόλιχον, ἐν Χαλκη[δό]-
[ν]ι παίδων δόλιχον, κατὰ
[τ]ὸ ἑξ[ῆ]ς ἀνδρῶν δόλιχον,
ἐν Νεικομηδείᾳ Αὐγούστ[ει]-
α Σεβήρεια ἀνδρῶν δόλ[ι]-
25 χον τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ δία[υ]-
λον, ὅπλον, ἐν Νεικέᾳ Α[ὐ]-
γούστειον ἀνδρῶν δό[λι]-
[χ]ον, ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ πρὸ[ς]
τῷ Πόντῳ Ἁδριάνειον Ἡ-
30 ράκλειον ἰσάκτιον ἀν-
δρῶν δόλιχον τῇ αὐτῇ ἡμ[έ]-
[ρ]ᾳ ὅπλον, ἐν Νεικέᾳ Αὐ-
γούστειον ἀνδρῶν δόλ[ι]-
χον, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ δίαυλο[ν,]
35 ὅπλον, ἐν Φιλαδελφείᾳ κο[ι]-
νὸν Ἀσίας ἀνδρῶν δόλ[ι]-
χον.
προνοησαμένου τῆς ἀνα-
στάσεως τοῦ ἀδριάντος
40 Ἀντιδωρίδου τοῦ ἱεροῦ
{ἱεροῦ} θεᾶς Ἀφροδείτης
τοῦ συντρόφου αὐτοῦ.
Search Help