Letter [of Octavian imperator and consul] designate to archontes, boule, and demos of Plarasa/ Aphrodeisias, praising embassy of Solon Demetriou; 39/38 BC, reinscribed 2/3; found at Aphrodisias: CIG 2737.a; Texier, As. Min. iii 52-53; Viereck, Sermo Graecus no. 5 (non vidi); OGIS 453-454; Täubler, Imperium Romanum 177-179; Abbott & Johnson, no. 29; Bruns, Fontes, no. 43; Riccobono, FIRA no. 38; BE 1950:32; Ehrenberg & Jones2 no. 297.A-B; Sherk 28A; *Reynolds, Aphrodisias & Rome, doc. 6 (PH); SEG 32, 1097; BE 1983:368; AnnEpig 1984, 860.  
[ ] Reynolds, Aphr.&Rome 6
1 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ?]
[θεοῦ Ἰουλίου υἱός?,]
[ὕπατος ἀποδεδει]-
γμένος τὸ βʹ καὶ [τὸ γʹ,]
5 τριῶν ἀνδρῶν τῆ<ς>
τῶν δημοσίων πρα-
γμάτων διατάξεως,
Πλαρασέων καὶ Ἀφρο-
δεισιέων ἄρχουσιν,
10 βουλῇ, δήμῳ χαίρειν·
εἰ ἔρρωσθε εὖ ἂν ἔ-
χοι, ὑγιαίνω δὲ καὶ
αὐτὸς μετὰ τοῦ στρα-
τεύματος.  Σόλων
15 Δημητρίου, <ὑ>μέτερος
πρεσβευτής, ἐπι-
μελέστατα πεφρον-
τ<ι>κὼς τῶν τῆς πό-
λεως ὑμῶν πραγ-
20 μάτων, οὐ μόνον
ἠρκέσθη ἐπὶ τοῖς [γ]-
εγονόσιν οἰκονο-
[μή]μασιν, ἀλλὰ καὶ [ἡ]-
μᾶς παρεκάλε-
25 [σ]εν εἰς τὸ τοῦ γεγο-
νότος ὑμεῖν ἐπι-
κρίματος καὶ δόγμα-
τος καὶ ὁρκίου καὶ νό-
μου ἀντιπεφωνημέ-
30 να ἐκ τῶν δημοσίων
δέλτων ἐξαποστεῖ-
λαι ὑμεῖν τὰ ἀντί-
γραφα#⁹⁷³· ἐφ’ οἷς ἐπαινέ-
σας τὸν Σόλωνα μᾶ[λ]-
35 λον ἀπεδεξάμην ἔσ-
χον τε ἐν τοῖς ὑπ’ ἐμοῦ
γεινωσκομένοις
ᾧ καὶ τὰ καθήκοντα
ἀπεμέρισα φιλάν-
40 θρωπα ἄξιον ἡγη-
σάμενος τὸν ἄν-
δρα τῆς ἡμ<ῶ>ν {ΤΕΙ}
τειμῆς, ὑμεῖν τε συ[ν]-
ήδομαι ἐπὶ τ<ῷ> ἔχειν
45 τοιοῦτον πολείτην·
ἔστιν δὲ ἀντίγραφ[α]
τῶν γεγονότων ὑ-
μεῖν φιλανθρώπων
τὰ ὑπογεγραμμένα
50 ἃ ὑμᾶς βούλομαι
ἐν τοῖς δημοσίοις
γράμμασιν ἐντάξα[ι.]
54 γράμματα Καίσαρος. ❦
Search Help