Dedication to Seleucid and possibly other kings; 160/120 BC; found in Teos, but possibly a wandering stone: *Arch. Ztg. 1876, 26, note 22; **OGIS 246 (ll. 1-2, 5, 7-12, 14-5); Mastrocinque, EA 3, 1984, 83-6; SEG 34, 1197.  
[ ] Arch. Ztg. 1876, 26, note 22
1 Θεοῦ Σελε[ύ]κου
καὶ Ἀντιόχου Μεγάλο[υ]
καὶ Ἀντιόχου Σωτῆρος καὶ
Σελεύκου Θεοῦ καὶ
5 [Ἀν]τιόχου Θεοῦ καὶ
Σελεύκου Θεοῦ καὶ
[Ἀ]ντιόχου Μεγάλου καὶ
[Ἀ]ντιόχου Θεοῦ καὶ
[Σ]ελεύκου Θεοῦ καὶ
10 [Ἀ]ντιόχου Θεοῦ Ἐπιφανοῦς
[Δ]ημητρίου Θεοῦ Σωτῆρος
ΟΥ․․ΤΗΟ․ΟΤ[․] Θεοῦ Φιλί[ππου]
[—]αλλη[—]
ΟΕ[․]ΛΕΤΕ[․] Θεοῦ Πτο[λεμαίου]
15 [— Θε]οῦ [Πτολε]<μ>αίου κ<α>[ὶ —]
Search Help
Contact Us