Two letters of Antiochos III(?) to boule and [demos] of [Teos]; c. 203/190 BC: *Anadolu 1965, 157-9.  
[ ] Anadolu 1965, 157-59
1 [βασιλεὺς Ἀντίοχος Τηΐων] τ̣ῆι βουλῆι καὶ [τῶι]
[δήμωι χαίρειν· οἱ παρ’ ὑμῶν] πρεσβευταὶ Διονύ-
[σιος — τὸ ψή]φισμα ἀπέδωκαν
[—] ἔχετε διὰ παντὸς
5 [— διελέγησαν δὲ κα]ὶ περὶ τῶν τιμῶν
[— τοῖς προγ]όνοις καὶ ὧν ἐμοὶ
[— προσδέδεγμα]ι̣ δὲ καὶ τὸν στέφανον
[—] αἵρεσιν καὶ ἐπὶ ταῖς
[— τὴν] δημοκρ̣ατίαν ὑμῖν
10 [— καὶ τὴν πόλιν καὶ] τὴν χώραν ἱερὰν καὶ
[ἄσυλον — καθά]περ καὶ οἱ πατέρες καὶ
[ἐγὼ —]ν εὐνοίας ἀεί τινος
[ἀγαθοῦ παραίτιος —]ι· vacat ἔρρωσθε.
vacat
14 [βασιλεὺς Ἀντίοχος Τηΐων τ]ῆι βουλῆι καὶ τῶι δή-
15 [μωι χαίρειν· — οἱ π]αρ’ ὑμῶν πρεσβευταὶ
[—]οις καὶ ἐμὲ καὶ τὴν ἀ-
[δελφὴν — τὰ ψ]ηφίσματα καθ’ ἃ ἐτετι-
[μήκειτε ἡμᾶς διότι τὴν] ἐλευθερίαν καὶ τὴν
[— καὶ τἄλλα φιλ]άνθρωπα τῆι πόλει
20 [ὑμῶν διατηροῦμεν? — κ]αὶ τῶν χρησίμων ἀεὶ
[— τῶν] ἄλλων τῶν ἐν τοῖς
[ψηφίσμασι? — μετὰ] πάσης [σπ]ουδῆς
[— τοὺς στε]φάνους καὶ τὰς ἄλλας
[τιμὰς — ο]ἰκείως προσδεδέγμε-
25 [θα — τὸν δῆμον? ἐπαινο]ῦμεν διατηροῦντα
[— τὴν αἵ]ρεσιν ὡς προσῆκόν
[ἐστιν καὶ πειρασόμεθα? κ]αθάπερ ἀξιοῦτε τῆι
[τῶν προγόνων̣ — ὑφηγ]ήσει? κατακολου-
[θοῦντες — συ]νπράσσειν καὶ τὴν
30 [—] καὶ τὰ ἄλλα τὰ δεδομέ-
[να — φιλάνθρ]ωπα συνδιαφυλάσ-
[σειν — ἐ]ν̣ τῆι αὐτῆι διαθέσει καὶ
[— περὶ το]ύτων καὶ οἱ πρεσβευ-
[ταὶ — ἀναγγελοῦσιν] ὑμῖν· vacat ἔρρωσθ[ε.]
Search Help