11b.0014.1. Ehrendekret (fragm.) für Damoteles Hippostratou von einer (rhodischen?) Kaufmannsgilde (koinon ton Aphrodisiaston); auf einer Stele; 2. Jhdt. v.Chr.?; gef. in Ephesos; *JÖAI 62, 1993 (Hauptbl.), 125/6, Nr. 17.  
[ ] Ion. — Ephesos — Kat.1b — 2. Jhdt. v.Chr.? — JÖAI 62,1993,125/6, Nr. 17
1 [—]․․ ․․․[—]
[—]․ι̣α̣․․․․․[—]
[—]․ο̣υ̣․․λ․․․[—]
[—]․․ ἐπαγγέλλει ι̣[—]
5 τ̣ο̣ν̣ περὶ τῶν ἀνηκ[όντων — τὴν]
σύνοδον π̣α̣ρεξεσο[μ—]
․․․γ̣η̣ν ἑαυτοῦ, ὅπω[ς οὖν καὶ τὸ κοι]-
νὸν τῶν Ἀφροδισιαστῶ̣ν̣ [φαίνηται]
τοῖς καλοῖς καὶ ἀγαθοῖς τῶν̣ [ἀνδρῶν]
10 τὰς καταξίας χάριτας ἀπον[έμον]
καὶ μὴ λειπόμενον ἐγ χάριτος ἀπο-
δόσει προκαλῆταί τε καὶ τῶν ἄλλων
τοὺς αἱρουμένους φιλαγαθεῖν εἰς
τὰ κοινὰ πράγματα ἐπ’ ἐνδόξοις τιμαῖς,
15 δεδόχθαι τῶι κοινῶι τῶν Ἀφροδισιαστῶν·
ἐπῃνῆσθαί τε Δαμοτέλην Ἱπποστράτου
ἐπὶ τῆι πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβείαι καὶ τῆι
πρὸς τὸ κοινὸν εὐνοίαι καὶ φιλοτιμίαι καὶ
στεφανοῦσθαι αὐτὸν μετὰ ἀναγγελί-
20 ας ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀφροδισια[σ]τῶν,
ὅτι "τὸ κοινὸν τῶν Ἀφροδισιασ[τῶν στ]εφα-
νοῖ Δαμοτέλην Ἱπποστράτο[υ εὐσεβε]ίας
ἕνεκεν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς τ[ὸ κοινὸν τ]ῶι
τοῦ θεοῦ στεφάνωι ἐν ταῖς τε[λεταῖς] ἐν
25 ἁπάσαις ταῖς ἡμέραις, αἷς ἂν [α․․․․․]".
τῆς δὲ ἀναγγελίας καὶ τ̣ο̣ῦ̣ στ[εφάνου] π̣ο̣ι̣-
εῖσ̣θαι τ̣ὴν ἐπιμέλειαν ἀεὶ γ[εγ]ονό̣-
τα οἰκονόμον καὶ γραμματηαν[— αὐ]-
τοῦ καὶ εἰκόνα γραπτὴν ἐν τῶι [ἐπιφανεστά]-
30 τωι τόπωι τοῦ κλισίου καὶ ἐπιγρ[άψαι εἰς τὸν πί]-
νακ̣α, ὅτι "τὸ κοινὸν τῶν Ἀφροδισι[αστῶν Δαμο]-
τέλην Ἱπποστράτου φιλότιμον [ὄντα πρὸς]
τὴν σύνοδον Ἀφροδίτηι πολυαινέ̣[τωι]".
ἵνα δὲ καὶ πάν̣[τες εἰδῶσιν τὴν τῆς συνόδου καθό]-
35 λου καλοκ[αγαθίαν —]
ἀναγράψα[ι δὲ καὶ τόδε τὸ ψήφισμα οὗ ἂν]
αἱρῆται επ̣[—]
ἐμ πᾶσι χρ̣[ήσιμον αὑτὸν παρέχεται —]
αὐτὸς δώ[σειν —]
40 εἰκόνα κα[— καὶ τὴν]
ἐσομένη̣[ν εἰς ταῦτα δαπάνην —]-
νογειτον[— τῷ συνόδ]-
ωι ἐκυρώ[θη —]
Search Help
Contact Us