[ ] Att. — stoich. 29 — 332/1?
1 — — — — — — — — — — — — — — — α․․5․․
— — — — — — — — — — χ̣ιας καθίστ[ησιν]
[καὶ εἰς τὸν λοιπ]ὸν χρόνον ἐπαγ[γέλλ]-
[εται σ]ιτ[ηγήσει]ν Ἀθήναζε καὶ π[οήσε]-
5 [ι]ν Ἀθηναίο[υς ἀγ]αθὸν ὅτι ἂν δύν[ηται]
καὶ αὐτὸς καὶ [τὸν] πατέρα τὸν αὐ[τοῦ, ἐ]-
παινέσαι Ἄψη[ν ․․ρ]ωνος Τύριον [καὶ ․]
․ρωνα Ἄψου Τύρ[ιον ἀρετῆ]ς ἕνεκα [καὶ]
εὐνοίας τῆς εἰ[ς τὸν δῆμον τὸ]ν Ἀθη[να]-
10 [ί]ων καὶ στεφανῶ[σαι ἑκάτερον αὐτῶν]
χρυσῶι στεφάνω[ι· εἶναι δὲ αὐτοὺς πρ]-
οξένους καὶ εὐερ[γέτας τοῦ δήμου το]-
[ῦ] Ἀθηναίων αὐτοὺ[ς καὶ ἐκγόνους αὐτ]-
[ῶ]ν καὶ γῆς καὶ οἰκ[ίας ἔγκτησιν εἶνα]-
15 [ι αὐτο]ῖς κατὰ τὸν [νόμον. ἀναγράψαι δ]-
[ὲ τόδε τὸ ψή]φισμα [τὸν γραμματέα ․․․]
Search Help
Contact Us