Funerary inscription by Rufina, the Jewish archisynagogos, for freedmen and thremmata, with penalty for unauthorized burial; 2/4?; found at Smyrna: Reinach, REJ 7, 1883, 161-6; IGRR IV 1452; Frey, CIJ II 741; *ISmyrna 295 + II 2 p. 372; Horsley, New Documents 4, p. 215, no. 22.  
[ ] ISmyrn 295 + II2 p. 372
1 Ῥουφεῖνα Ἰουδαία ἀρχι-
συνάγωγος κατεσκεύα-
σεν τὸ ἐνσόριον τοῖς ἀπε-
λευθέροις καὶ θρέμασιν·
5 μηδενὸς ἄλου ἐξουσίαν ἔ-
χοντος θάψαι τινά.  εἰ δέ τις τολ-
μήσει, δώσει τῷ ἱερωτάτῳ τα-
μείῳ 𐆖 ͵αφʹ καὶ τῷ ἔθνει τῶν Ἰου-
δαίων 𐆖 ͵α.  ταύτης τῆς ἐπιγραφῆς
10 τὸ ἀντίγραφον ἀπόκειται
εἰς τὸ ἀρχεῖον.
Search Help
Contact Us