Acts of Dionysiac synod, with entries preceded by dedications to emperors; AD 80/83; found at Smyrna: CIG 3173; IGRR IV 1393 and 1748; *ISmyrna 731 + II 2 p. 377.  
[ ] ISmyrn 731 + II2 p. 377
0 [Αὐτοκράτορι Τίτῳ Καίσαρι Οὐεσπασιανῷ Σεβαστῷ]
[ἀρχιερεῖ] μεγίστῳ, δημαρ-
χικῆς ἐξουσίας τὸ θʹ, αὐ-
τοκράτορι τὸ ιεʹ, πατρὶ πατρί-
δος, ὑπάτῳ τὸ ηʹ καὶ Καίσαρι
5 <⁶¹>⁶¹[⁵¹Δομετιανῷ,]⁵¹ θεοῦ Οὐεσπα-
σιανοῦ Σεβαστοῦ υἱῷ, ὑπά-
τῳ τὸ ζʹ, ἱερατεύοντος διὰ
γένους Γ(αΐου) Ἰουλίου Φαβία Μι-
θρέως, τοῦ δήμου υἱοῦ
10 φιλοσεβάστου·
ἐπὶ στεφανηφόρου Τι(βερίου) Κλαυδίου Βίωνος
Νωνιανοῦ, ἀγωνοθετοῦντος Λ(ουκίου) Λικινίου
Πρόκλου, ξυσταρχοῦντος [—,]
διοικοῦντος Λ(ουκίου) Σουλπικίου Φίρμου· οἱ πε-
15 πληρωκότες τὰ ἰσηλύσια·
Σουλπίκιος Φίρμος,
Ἀρτεμίδωρος ̣(Ἀρτεμιδώρου?) Ἀρτεμᾶς πατρομύστης,
Ἀπολλώνιος ̣(Ἀπολλωνίου?) Εὔδημος πατρομύστης,
Τρόφιμος Ἀσκληπιάδου,
20 Τύραννος Παπίου τοῦ Μενάνδρου.
Αὐτοκράτορι Καίσαρι <⁶¹>⁶¹[⁵¹Δομετια]⁵¹-
<⁶¹>⁶¹[⁵¹νῷ]⁵¹ Σεβαστῷ τὸ θʹ, Κοΐντῳ
Πεττιλίῳ Ῥούφῳ τὸ βʹ ὑπάτοις·
ἐπὶ στεφανηφόρου Κοσκωνίας
25 Μύρτου· ἀγωνοθέτης Λο(ύκιος) Και-
κίλιος Φρόντων νε(ώτερος,) ξυστάρχης
Διονύσιος Κίκινος νε(ώτερος).
Search Help
Contact Us