Letter of Marcus Aurelius and Lucius Verus to sy[nodos] of [technitai and mystai] of Dionysos [Breiseus]; AD 161/166; found at Smyrna: CIG 3177; IGRR IV 1400; *ISmyrna 601.  
[ ] ISmyrn 601
0 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Ἀντωνεῖνος]
a [— καὶ Αὐτοκράτωρ]
1 [Καῖσ]αρ Λούκ[ιος Αὐρήλιος Οὐῆρος]
[Σεβ]αστ[ό]ς, δημαρ[χικῆς ἐξουσίας τὸ —ʹ,]
[ὕπα]τος τὸ βʹ, θεοῦ [Ἀντωνείνου υἱοί,]
[θε]οῦ Ἁδριανοῦ [υἱωνοί, θεοῦ Τραια]-
5 [νο]ῦ Παρθικοῦ ἔ[γγονοι, θεοῦ Νέρουα]
[ἀ]πόγονοι, συ[νόδῳ τῶν περὶ τὸν Βρεισέα]
Διόνυσο<ν> [τειχνειτῶν καὶ μυστῶν χαίρειν.]
Search Help
Contact Us