Letter of Caesar Marcus Aurelius to synodos (of technitai) of Dionysos Breiseus; AD 158; found at Smyrna: CIG 3176.A; Lafoscade, De epist. 29, no. 62; Syll3 851; IGRR IV 1399, ll. 1-18; Krier, Chiron 10, 1980, 449-456; Petzl, Chiron 13, 1983, 33-36; SEG 30, 1365; *ISmyrna 600, ll. 1-18; SEG 34, 1191.  
[ ] ISmyrn 600.1-18
1 Μᾶρκος Αὐρήλιος Καῖσαρ, Αὐτο-
κράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ
πατρὸς πατρίδος υἱός, δημαρχι-
5 κῆς ἐξουσίας, ὕπατος τὸ βʹ, συνό-
δῳ τῶν περὶ τὸν Βρεισέα Διόνυσον
χαίρειν·
εὔνοια ὑμῶν, ἣν ἐνεδείξασθε συν-
ησθέντες μοι γενηθέντος υἱοῦ, εἰ καὶ
10 ἑτέρως τοῦτο ἀπέβη, οὐδὲν ἧττον φα-
νερὰ ἐγένετο. vacat τὸ ψήφισμα ἔπεμψεν
Στατείλιος Μάξιμος ὁ κράτιστος ἀν-
θύπατος καὶ φίλος ἡμῶν.  ἐρρῶσθαι ὑ-
μᾶς βούλομαι. πρ(ὸ) εʹ καλ(ανδῶν) Ἀπρειλ(ίων), ἀπὸ
15 Λωρίου.
τὴν ἐπιγραφὴν ποιήσαντος Μ(άρκου) Ἀντω-
νίου Ἀρτεμᾶ δωρεᾶς, ταμιεύοντος
Σουλπικίου Ῥουφείνου.
Search Help
Contact Us