[ ] MDAI(A) 1885, 32-37
See also:
1 [τάδε] εἰσήνεγκαν οἱ αἱρεθέν[τες νομο]γράφοι περὶ τῆς ἐν Ἑλικωνίωι
[θυσίας· τοὺ]ς ἀποδεικνυμένους ὑπὸ τῶν χιλιαστήρων ἐπιμηνίους τῆς
[θυσίας καὶ τ]ῆς συνόδου τῆς ἐν Ἑλικωνίωι γινομένης ἐπιμηνιεύειν ἐὰν
[ἐνδημῶσι, ἐ]ὰν δὲ ἀποδημῶσιν, οὓς ἂν καταλίπωσιν <ἀνθ’> αὑτῶν κυρίους κατὰ
5 [ταὐτά. ἐὰν δὲ] αὐτεπάγγελτοί τινες πείσωσι τοὺς αὑτῶν χιλιαστῆρας,
[ἐπιμηνιεύειν ἕκαστ]ον τοῖς αὑτοῦ χιλιαστῆρσι. ἂν δὲ αἱρεθείς τις ἢ αὐτὸς
[ἢ ὁ ἀντ’ αὐτοῦ μὴ ἐπιμηνιε]ύσηι, εἰσπραχθήτω δραχμὰς διακοσίας ὑπὸ τῶν ν[ο]-
[μοφυλάκων τῶν ἐν ἀρχῆι ὄντ]ω̣ν καὶ τ[ῶν ἐπι]μηνίων τῶν συναποδει[χθέντων.]
Search Help