Letter of [Orophernes] to Priene, praising its friendly behavior; II (?); found at Priene: GIBM 425; IPriene 25 and p. 308; SEG 1, 438; *Welles 63 (PH).  
[ ] Welles 63
See also:
1 [ἐπακολου]θ̣ο̣ῦ̣ντες ἡ̣μ̣[ῶν ταῖς ἐντολαῖς διασαφήσουσιν οἱ παρ’ ἡμῶν]
[πρὸς ὑμ]ᾶ̣ς̣ π̣ε̣μφθέντες Ἐ̣τ̣εοκλῆ̣ς̣ κ̣αὶ̣ [Ὑπεράνθης ․․․c.11․․․․]
[ὡς ἀεὶ β]ο̣υ̣λόμ̣εθα σὺν [τ]ῆι τῶν θεῶν εὐν̣ο̣[ί]α̣[ι καὶ εἰς τὸ λοιπὸν]
[πειρα]σ̣ό̣μεθα κοινῆ̣ι τε̣ τῶι δήμωι συνα̣ί̣τιοι ἀ̣γα̣[θῶν γίνεσθαι]
5 [καὶ κ]α̣τ’ ἰδίαν τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν [ὑμ]ε̣τέρω̣ν̣· [․․․․c.12․․․․]
[․c.3․]․․․ Ἐ̣τεοκλῆ̣ν τ̣ῶν τιμωμένων κα̣ὶ̣ Ὑ̣περάνθην̣ [․]ε[․]α̣[․․c.7․․]
[τῆς ἀν]δ̣ρ̣αγαθίας τ̣ῶν συ̣γκεκινδυνευ̣κότω̣ν̣ ἡ̣[μῖν καὶ ἐν τοῖς ἀναγ]-
[καιο]τ̣άτοι̣ς καιροῖς, πίστεως καὶ εὐνοίας ἀπ̣οδε̣[ίξεις φαν]ε̣ρ̣ὰ[ς]
[ἀπ]οδείξ[α]ν̣τας, καὶ εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ δήμου ἣν ἐπο̣ι[ησάμ]εθα ὑ-
10 [πανα]λώσαντας Ἀλεξανδρείας δραχμὰς τρισχιλίας. κ̣αλῶς ο̣ὖ̣ν̣
[ποι]ή̣σετε διαφυλάσσοντες τὴν πρὸς ἡμᾶς αἵρε̣σ̣ιν καὶ τὴν̣ π̣ᾶ[σαν]
[πρόνο]ι̣α̣ν̣ τῆς ἀναθέσεως τοῦ ἀνδριάντ̣ος προνοήσαντες. ἔρ̣ρωσ̣θ̣[ε.]
Search Help
Contact Us