Building inscription for oikos of Jews by Tation Stratonos, with honorary inscription for her by synagoge; imperial; found at Boione, poss. from Kyme: Reinach, BCH 10, 1886, 327-335; *IGRR IV 1327; CIJ II 738; IKyme 45; Graf, Kulte, Phokaia 10; Horsley, New Documents 1, pp. 111-112.  
[ ] IGRR IV 1327
1 Τάτιον Στράτωνος τοῦ Ἐν-
πέδωνος τὸν οἶκον καὶ τὸν πε-
ρίβολον τοῦ ὑπαίθρου κατασκευ-
άσασα ἐκ τῶ[ν ἰδ]ίων
5 ἐχαρίσατο τ[οῖς Ἰο]υδαίοις.
ἡ συναγωγὴ ἐ[τείμη]σεν τῶν Ἰουδαί-
ων Τάτιον Σ[τράτ]ωνος τοῦ Ἐνπέ-
δωνος χρυσῷ στεφάνῳ
καὶ προεδρίᾳ.
Search Help
Contact Us