Honorary inscription by Miletos for doukenarios epitropos of emperor, Castrius Cinna; 2?: *RA 1874, pp. 109-110.  
[ ] RA 1874, 109-10
See also:
1 [τ]ὸ̣ν κράτιστον δου-
κηνάριον ἐπίτρο-
πον τοῦ Σεβα-
στοῦ Κάστριον
5 Κίνναν ἡ λαμ-
προτάτη Μιλησί-
ων πόλις τὸν ἑαυ-
τῆς εὐεργέτην.
προνοησαμένου τῆς
10 ἀναστάσεως τοῦ ἀρχι-
πρυτάνιδος τὸ βʹ Ἀντω-
νίου Ἀπολλοδώρου
ἀσιάρχου, πατρὸς
vacat συνκλητικοῦ.
Search Help
Contact Us