Honorary decree of boule and demos of Erythrai for Phanes Mnesitheou, stoichedon; prob. 334/332 BC; found at Erythrai: Fontrier, Mouseion 2, 2-3, 1876-8, 58, no. 139; Syll3 285; Maier 60 (PH); SEG 19, 696; *IEry 21 (PH); Migeotte, L’emprunt public no. 84.  
[ ] IEry 21
1 [ἔδ]οξ[ε]ν [τῆι] βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·
[πρυτάν]εων, στρατηγῶν, ἐξεταστῶ-
ν γ[νώ]μη·  ἐπειδὴ Φανῆς Μνησιθέου
[ἀ]νὴ[ρ] ἀγαθὸς ὤν καὶ εὔνους διατε-
5 [λ]εῖ εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἐρυθραίων
[π]ᾶσαν προθυμίαν ἐνδεικνύμενο-
[ς], χρήματά τε ἐσήν[ε]γκεν ἄτοκα κα-
[ὶ] εἰς τὴν ἔκπεμψι[ν τ]ῶν στρατιωτ-
[ῶν] καὶ τῆς ἀκροπόλεως τὴν κατα[σ]-
10 [κα]φήν, δεδόχθαι τῆι [βο]υλῆι, στε[φ]-
[α]νῶσαι Φανῆν Μνησιθέου χρυσῶι
[σ]τεφάνωι στατήρων Φιλιππείων
[π]εντήκοντα, καὶ ἀναγγεῖλαι τοῖ-
[ς] Διονυσίοις· ὅπως δὲ ἀναγγελθή-
15 σεται, ἐπιμεληθῆναι Ζηνόδοτον
τὸν ἀγωνοθέτην· δεδόσθαι δὲ αὐτ-
ῶι καὶ ἐμ πρυτανείωι σίτησιν· ἀν-
αγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε εἰς σ-
τήλας δύο, καὶ θεῖναι μίαμ μἑν εἰ-
20 ς τὸ Ἀθήναιον, μίαν δὲ εἰς τὸ Ἡράκ-
λεον, ἵνα ἅπαντες εἰδῶσιν ὅτι ἐπ-
ίσταται ὁ δῆμος χάριτας ἀποδι[δ]-
όναι κατ’ ἀξίαν τῶν εἰς αὐτὸν εὐ[ε]-
ργετημάτων.
Search Help