Honorary inscription for (no name) by [syno]dos of athletes, on statue-base; no date; found at Ephesos: *IEph 1087.
[ ] IEph 1087
0 [—]
[—]․αν̣[․]κ̣ι̣․[—]
[τὴν ἀνά]στασιν πο[ι]-
[ησαμένης ἐκ τ]ῶν ἑαυτῆς
[τῆς ἱερᾶς περιπ]ολιστικῆς
5 [ξυστικῆς συνό]δου ἀνθ’ ὧν
[ὑπ’ αὐτοῦ εὐεργε]τήθη
[ἐπιμελησαμέν]ου τῆς ἀν[α]-
[στάσεως τ]οῦ [ἀνδριάντος —]
Search Help