Honorary inscription for T(itus) Statilius Kriton, archiatros and procurator, by those sacrificing to Asklepios and the Augusti, on statue-base; AD 102/114; found at Ephesos: Keil, JÖAI 23, 1926 Beibl. 263; AnnEpig 1928, 94; SEG 4, 521; Smallwood, Doc.’s Nerva 175; *IEph 719.  
[ ] IEph 719
1 [οἱ] θύοντες τῷ προπά-
τορι Ἀσκληπιῷ καὶ τοῖς
Σεβαστοῖς ἰατροὶ ἐτείμησαν
Τ(ίτον) Στατίλιον Κρίτωνα τὸν
5 ἀρχίατρον καὶ ἐπίτροπον Αὐτο-
κράτορος Νέρουα Τραιανοῦ Καίσα-
ρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ
καὶ ἱερέα Ἀνακτόρων καὶ Ἀλεξάν-
δρου βασιλέως καὶ Γαΐου καὶ Λουκίου
10 τῶν ἐκγόνων τοῦ Σεβαστοῦ·
ἐπὶ ἱερέως Τιβ(ερίου) Κλαυδίου Δημοστρά-
τ̣ου Καιλιανοῦ, ἄρχοντος τῶν
[ἰ]ατρῶν Λ(ουκίου) Ἀτιλίου Οὐάρου
[κατ]ασκευάσαντος τὴν τειμὴν ὡς ὑπέσχετο τοῖς ἰατροῖς
15 [ἐκ] τῶν ἰδίων Γ(αΐου) Ἀρρίου Ἑρμέρωτος
[καὶ] τῶν ὑῶν αὐτοῦ Ἀρρίων Κελσιανοῦ
καὶ Κέλσου.
Search Help