Honorary inscription for Pu(blius) Vedius Papianus Antoninus (II or III), by boule and demos of [Ephes]os, on base; 2; found at Ephesos: FiE III no. 79; *IEph 3079.  
[ ] IEph 3079
0 [τῆς πρώτης καὶ μεγίστης μη]-
a [τροπόλεως τῆς Ἀσίας καὶ δὶς]
[νεωκόρου τῶν Σεβαστῶν Ἐφε]-
1 [σ]ίων πόλεως ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆ-
μος ἐτείμησαν
Πό(πλιον) Οὐήδιον ❦
Παπιανὸν Ἀν-
5 τωνῖνον τὸν
κράτιστον συν-
κλητικόν, τὸν ἐκ
προγόνων εὐεργέ-
την καὶ κτίστην
10 τῆς πατρίδος ❦ ἡ-
μῶν· οἱ ἐν τῷ τόπῳ
πραγματευόμε-
νοι ❦ Ἀνδροκλεῖ-
δαι ❦ ἀνέστησαν.
Search Help