Honorary inscription for Pu(blius) Vedius Antoninus (I) by boule and dem[os] of Ephesos, on statue-base; AD 166/c. 180; found at Ephesos: Miltner, AAWW 94, 1957, 18-20, no. 3; Miltner, JÖAI 44, 1959 Beibl. 257-263, no. 3 (PH); AnnEpig 1959, 13; *IEph 728; SEG 36, 1019.  
[ ] IEph 728
1 τῆς πρώτης καὶ μεγίστης μητροπόλεως
τῆς Ἀσίας καὶ δὶς νεωκόρου τῶν Σεβαστῶν
Ἐφεσίων πόλεως ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμ[ος]
ἐτείμησεν
5 Πό(πλιον) Οὐήδιον Ἀντωνεῖνον, ὑὸν Πο(πλίου)
Οὐηδίου Ἀντωνείνου, πρυτάνεως
καὶ γυμνασ[ιάρχο]υ καὶ δὶς γραμματέως
τοῦ δήμου [καὶ ἀ]σιάρχου καὶ πανη-
γυριάρχου τῶν μεγάλ[ω]ν Ἐφεσήων
10 καὶ Πασιθέων, πρεσβεύσαντος
πρός τε τὴν σύγκλητον
καὶ τοὺς αὐτοκράτορας,
καὶ αὐτὸν πρύτανιν καὶ
γραμματέα καὶ ἀσιάρχην
15 καὶ πανηγυρίαρχον τῶν
μεγάλων Ἐφεσήων καὶ
ἀλυτάρχην τῶν Ὀλυμπίων,
πρεσβεύσαντα πρός τε τὴν
σύγκλητον καὶ τοὺς αὐτο-
20 κράτορας περὶ τῶν μεγίστων
καὶ ἀεὶ νικήσαντα, γυμνα-
σιαρχήσαντα δὲ καὶ ἐν ταῖς
ἐπιδημίαις τοῦ μεγίστου
αὐτοκράτορος Λουκίου
25 Αὐρηλίου Οὐήρου ἀνεν-
δεῶς πᾶσιν αἷς ἐπεδήμη-
σεν ἡμέραις, πολλοῖς καὶ
μεγάλοις ἔργοις κεκοσ-
μηκότα τὴν πόλιν καὶ
30 ἐν παντὶ καιρῷ προθύμως
καὶ ἑκουσίως πεφιλοτειμη-
μένον.
τὸν ἀνδριάντα ἀνέστησαν
οἱ ἐπὶ τὸ γεῦμα πραγμα-
35 τευόμενοι
Search Help
Contact Us